Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА

Център за духовно развитие „Да бъдеш” принадлежи към древен, но възобновен и осъвременен херметичен метод. Това е система от духовно-философски възгледи и знания на древните целители за Вселената, човека и битието.

Корекциите, които духовното знание  внася в мирогледа ни позволяват осъзнато да преживеем живота като основна ценност и да намерим пътищата  за справяне с проблемите на битието.

Терапевтичният подход в център „Да бъдеш” запознава и включва човека в една стройна система, запознавайки го с безвременната езотерична мъдрост и дарявайки му  практически инструменти за преодоляване на физическата и душевна болка.

Центърът е създаден с основната идея да бъдат подпомагани и насочвани хората, които:

 • търсят систематичен метод за  личностно израстване и развитие
 • имат духовни въпроси и търсения
 • стремят се към себереализация
 • не могат да се адаптират към обкръжаващата среда
 • са отчаяни или се страхуват
 • изпитват душевна болка
 • са завладяни от други негативни чувства – обида, гняв и други
 • се чувстват травмирани от загуба на близък
 • са загубили себе си в стреса на ежедневието
 • са самотни и загубили радостта от живота
 • имат проблеми със съня и кошмари
 • имат телесни страдания и желаят да предприемат алтернативни методи за справяне със заболяването

Консултации (индивидуална работа)

Консултациите представляват първа среща с терапевта. Човекът може да разкаже, да сподели проблемите и болките си и да получи внимателно изслушване и духовна подкрепа. В процеса на консултация се определя начина за преодоляване на проблема. Дават се необходимите напътствия и знания и се определя лечението. Консултациите могат да бъдат една или  няколко, в зависимост от индивидуалния случай.

GOODYEAR, Ariz. – The actual Cincinnati Reds lastly possess a complete team. Upon Mon, the final bare locker had been stuffed within the major-league club in the Reds’ springtime instruction house. Experienced outfielder Thomas Raburn resolved between Tucker Barnhart as well as Joey Votto, putting on jacket Absolutely no. seventeen. Raburn had been authorized to […]

The E. Louis Cardinals continue being offered to getting ready ex – more detailed Trevor Rosenthal for the brand-new, additional functional form of position this coming year. After seeing his or her longtime opponents pick up your Commissioner’s Trophy recently, your E. Louis Cardinals didn’t take a seat on his or her arms this specific […]

While your day club almost never alterations, this specific On the ended up being unique to the Mariners. Your tunes ended up being in along with folks ended up coming throughout of their sweats, a new array ended up being put up along with there were site visitors relating to the coaching place plus the […]

Giants’ Denard Period discovers their groove, and thus will UTES. FARRENHEIT. criminal offense

NEW YOU ARE ABLE TO — The body is actually obedient. http://www.giantsjerseyspro.com/will-clark-jersey-c-636/ Once the thoughts informs your body, “Whoa, a person do not do this, ” a good sportsman responds along with extreme caution. http://www.giantshotshop.com/will-clark-jersey-c-760/

That had been Denard Period within springtime instruction as well as earlier 04. He or she strike golf balls which should happen to be triples as well as he or she halted from 2nd. Their engine went from three-quarters effectiveness because he or she didn’t achieve flyballs the actual Period associated with aged might have outrun.

Fans couldn’t end up being held responsible with regard to stating, http://www.giantshotjerseys.com/barry-bonds-jersey-c-883/ “Thirty-one zillion dollars, as well as that’s the leadoff player as well as middle fielder for that following 3 years? ”

They couldn’t listen to the actual tone of voice within Span’s mind informing him or her he experienced stylish surgical treatment within Sept which he or she have to be cautious, he greatest not really operate in the pace which experienced netted him or her 152 taken angles within the large leagues. http://www.giantstopjerseys.com/hunter-pence-jersey-c-963/ The actual tone of voice which within springtime instruction informed the actual 32-year-old he or she is probably not prepared actually in order to run in order to middle area together with his brand new teammates upon Starting Day time.

As the actual Titans put together to maneuver through 04 in order to Might throughout a three-game sequence from the Mets, Span’s thoughts is becoming much less protecting, persuaded the actual stylish isn’t any lengthier a problem. http://www.giantsjerseyssale.com/hunter-pence-jersey-c-1075/

One can easily see this within their statistics as well as attitude, in the manner he or she tries for a takedown to the right-center space from AT&T Recreation area upon protection.

.

x NEW YOU ARE ABLE TO — The body is actually obedient. http://www.giantsjerseyspro.com/will-clark-jersey-c-636/ Once the thoughts informs your body, “Whoa, a person do not do this, ” a good sportsman responds along with extreme caution. http://www.giantshotshop.com/will-clark-jersey-c-760/ That had been Denard Period within springtime instruction as well as earlier 04. He or she strike golf balls […]

Rutgers Two-sport celebrity Jawuan Harris belts 3 Hours inside a online game

A great deal may be made from Scarlet Knights in combat broad recipient Jawuan Harris producing a good look in the very first day time associated with springtime soccer exercise upon Thurs. Last year, the actual Pembroke Pines, Fla. indigenous frequented the actual gridiron bubble methods however wasn’t an energetic participator. This time around he or she extended, went paths, as well as bonded along with teammates for any great part of the actual work out.

So exactly how wouldn’t it impact him or her about the gemstone? http://www.philliesjerseyspro.com/michael-saunders-jersey-c-634/ For anybody asking yourself the reason why Harris wasn’t existing from Saturday鈥檚 2nd springtime soccer exercise, right now they ought to understand he or she journeyed using the RU football group in order to Spartanburg, Sc for any 3 online game sequence along with USC Upstate. Within the sequence climax, the actual outfielder strike not just one, not really 2, however 3 House operates within the 2nd online game from the dual header. THE scintillating overall performance noticed the actual guide away guy proceed 3-5 along with 3 House Operates, as well as four RBI within an 11-3 triumph to place the actual punctuation tag on the attract since the football group is actually lastly striking their own step. http://www.phillieshotshop.com/michael-saunders-jersey-c-758/

The 3 lengthy golf balls is actually the very first time the Scarlet Dark night offers accomplished the actual task because Chip Cerulo within 2002 from Columbia. Harris experienced 6 strikes within the sequence, didn’t grab the bottom however do possess 5 operates obtained in order to accompany the actual four RBI. Soccer teammate and today other recipient Myles Nash required discover.

Follow

Myles Nash @mylesOneTwo

Bra had been simply from soccer exercise 馃槀馃槀馃槀 https: //twitter. com/baseballru/status/845772855254175745 鈥?/p>

11: nineteen ‘M – twenty six Marly 2017

thirty-three thirty-three Retweets 132 132 likes

Shunning age specialization

My mother and father that each lettered four many years from RU (my father within baseball) usually urged me personally as well as my buddy in order to perform several sports activities developing upward. Not just would you function muscle tissue within the system however it鈥檚 much more possibilities to understand teamwork, determination, poise, Jeremy Hellickson Jersey as well as variation from online game pace. Mother and father as well as instructors these days although, particularly within football frequently attempt to achieve the children about the gemstone all year round, mentioned inside a excellent guide through Paul Matheny, however the pendulum is actually starting to golf swing back again another method. Whenever a man such as Meat Kivlehan finishes their soccer profession after which their very first 12 months back again having a football softball bat following a lengthy layoff gets the celebrity and it is right now battling with regard to an opportunity to perform within the majors, it鈥檚 attention starting. Few which along with children hurting on their own tossing an excessive amount of, operating an excessive amount of, http://www.philliestopjerseys.com/mike-schmidt-jersey-c-966/ as well as floating around an excessive amount of and people aged college training appear to have excess fat. Toss within Nj indigenous Bob Hogan鈥檚 tale also it truly will get fascinating.

One associated with my personal favorite sports activities estimates actually originated from football Corridor associated with Famer Rob Kiner whenever he or she referred to the actual immortal Jackie Johnson, 鈥淛ackie had been a global course sportsman, football had been their most detrimental activity. 鈥?Johnson whilst from UCLA starred within monitor, golf ball, as well as had been additionally brought the country within stop come back yardage for that Bruins. Johnson strike just. http://www.philliesjerseyssale.com/dave-cash-jersey-c-1067/ 097 with regard to their 1 hardball period, although as you might anticipate he or she do give a couple of magnificent times.

.

x A great deal may be made from Scarlet Knights in combat broad recipient Jawuan Harris producing a good look in the very first day time associated with springtime soccer exercise upon Thurs. Last year, the actual Pembroke Pines, Fla. indigenous frequented the actual gridiron bubble methods however wasn’t an energetic participator. This time around […]

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени