Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Семинар и цикъл от актове Свещена терапия с Учителя Зор Алеф

Тема на семинара: „Кармично пречистване. Правила и практики, освобождаващи от кармични обременения.“

кога и къде
30 юни 2017 (пет) – 19:00 ч.
1 юли 2017 (съб) – 18:00 ч.
2 юли 2017 (нед) – 18:00 ч.
хотел „Анел“, София, бул. „Тодор Александров“, №14
градски транспорт: трамвай №20 и МС „Опълченска“

~ ~ ~
Всеки семинарен ден се състои от две части: лекция по обявената тема и Свещена тепария (по желание)

ПЪРВА ЧАСТ. „Кармично пречистване. Правила и практики, освобождаващи от кармични обременения“

Продължаваме да свещенодействаме в Храма на тайното учение на Йешуа, като отваряме двери след двери, допираме ключ след ключ към тайните, разкрити преди 2000 години от Йешуа на умеещите да слушат, да виждат и да възприемат.

Медитативeн епиграф към темата: „Мислите, чувствата и словата на семена. Божията справедливост се състои в това да се събере реколта от всяко семе.“
Осми знак на Единното учение

Всеки ден, всеки миг на битието, тук и сега, ние извършваме множество избори. Ние създаваме карма. Създаваме блага карма, кармични отпечатъци, не винаги най-полезните за нас, а понякога тежки или травматични. Ние създаваме инертни или не активни кармични отпечатъци, които дълго време живеят и се развиват в нашето астрално тяло, в клетъчната система на нашия организъм, преди да се проявявят под някаква форма. Нашите мисли, чувства и дела се явяват семена, които ние сме засяли в нашето енергийно поле, в нашето астрално тяло. Божественото правосъдие се състои в това, че ние неизменно получаваме резултата от всяка мисъл, всяко чувство и всяко действие.

В съкровеното учение Йешуа Машиах дава начини за кармична трансформация и освобождение. „Старият човек в неговите дни да не се забави да попита малкото дете на седем дни за мястото на живота и той ще живее.“ Евангелие от Тома

Малкото дете на седем дни е все още кармично и енергийно чисто. Мястото на живота в еврейския мистицизъм е ниво на съзнание. Ключът към придобиване мястото на живота е състоянието на младенеца, освобождаване от болката на миналото, символично събличане на дрехите. Дрехите са символ на енергийните обвивки, на аурата, които съхраняват всички отпечатъци. Какво значи да се освободим от тези обвивки на аурата, които са най-близо до тялото? Да се освободим от кармата на миналото, да се освободим от болката, да престанем да се отъждествяваме с обвивките. Да разпознаваме илюзиите и фалшивите обвивки, които човек облича пред другите, като се старае да изглежда, а не да бъде.

Медитативният епиграф към темата, чрез езика на символите, предава смисъла и есенцията на даденото учение.
Зор Алеф

~ ~ ~

ВТОРА ЧАСТ. Съвместна духовна практика, наричана още Свещена терапия. Веднага след приключване на семинара, ще имате възможност да вземете участие в съвместна духовна практика, наричана още Свещена терапия. Свещената терапия е едновременно изкуство и древен духовен метод, в който се използват йога на словото и мантрична реч. Чрез тях се достига хармонизиране и бързо възстановяване на психическите и физическите сили. Желаещите могат да се включат.
~ ~ ~
Заповядайте! Очакваме ви!

за информация: 0878 64 80 60;

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени