Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

1 within 3 medicines possess security issues following FDA authorization

May 9 (UPI) – Scientists have found almost 1 within 3 medicines which obtain OUGH. UTES. Meals as well as Medication Management, or even FDA, authorization possess security issues.

The research,Tyeler Davison Jerseys through scientists from Brigham as well as Ladies Medical center, discovered which in between 2001 as well as 2010, almost 1 within 3 medicines authorized through the FDA experienced the postmarket security occasion.

„The proven fact that a lot of brand new security dangers are now being recognized following FDA authorization signifies how the FDA is actually getting it’s obligation associated with making sure the actual security associated with brand new medicines all through their own life time critically, inch Doctor. Nicholas Downing,Drew Brees Jersey from the Division associated with Medication from Brigham as well as Ladies, stated inside a pr release. „However, these types of security dangers arise, normally, 4 many years following authorization.Garrett Grayson Jerseys Which means that numerous sufferers experience these types of medicines prior to the dangers turn out to be obvious. „

Researchers discovered which 3 medicines have been removed in the marketplace more than a typical follow-up amount of 11. 7 many years which encased alerts, released whenever brand new, life-threatening dangers tend to be recognized, had been released upon sixty one medicines,Kyle Wilson Jerseys such as antipsychotics, picky serotonin reuptake inhibitors, or even SSRIs, as well as medicines to deal with autoimmune illness.

Fifty-nine medicines, such as medicine with regard to migraine headaches,Willie Snead Jerseys erection dysfunction as well as diabetes, experienced security marketing communications released with regard to brand new, severe dangers which were recognized.

„This evaluation illustrates that there’s recurring doubt concerning the dangers as well as advantages of brand new medicines during the time of authorization, therefore showing the requirement for those stakeholders involved within the medication improvement procedure in order to invest in the actual era associated with scientifically helpful info each prior to as well as following regulating authorization, inch Downing stated.

The research had been released within JAMA.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени