Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

10 elements the particular Red-colored Wings are usually tragedy

10 elements the particular Red-colored Wings are usually tragedy

La — Thursday night morning hours, because the Red-colored Wings awoke inside moist in addition to soaked Los angeles, their very own positioning inside the NHL ratings have been simply because depressing because the environment.

The real playoffs inside the Asian Conference, or else through accomplish, weren’t prone to become easy to accomplish perhaps.

Along along with 30 7 elements, the particular Red-colored Wings have been 7 powering Birkenstock birkenstock boston (44) regarding third area (and the digital playoff berth) inside the Sea Division — as well as the Red-colored Wings skilled carried out two much less game titles.

The real Red-colored Wings have been 8 elements powering Philadelphia (45 points) for your final wild-card location.

However, there’s this specific, too.

The real Red-colored Wings have been 1 phase before Zoysia as well as the New york Islanders (36 points) regarding last commit the particular Asian Conference.

5 organizations have been while watching Red-colored Wings inside the wild-card pursue — 3 organizations while watching Red-colored Wings inside the Sea Division.

This wasn’t the most effective related to locations the particular Red-colored Wings have been inside.

Why have been the particular Red-colored Wings, wherever they were? And could these folks escape?

1. The power carry out might be poor

Not just bad.Johan Franzen Jersey Previously, as well as legendarily bad, especially on the road.

General, the power carry out seated last, thirtieth related to 30 organizations Thursday night, using a accomplishment cost related to 11. 4 %.

However on the road? It’s comically bad. The particular Red-colored Wings have been 2-for-56 on the road concerning the power carry out, the actual 3. 6 % accomplishment cost.

These individuals hadn’t acquired the road power carry out goal simply because 03. 19 within the New york Rangers.

Through chance, as well as deflection, the actual insane come back, you’d think a goal is going to be acquired.

This hasn’t.Justin Abdelkader Jersey

two. Haven’t obtained in your home

The real exhilaration nearly all nights through Might Louis Business, with this farewell time period, is quite excellent. Fanatics are actually noisy whatever the product concerning the snow nearly all nights.

The real Red-colored Wings haven’t experienced the chance to think about advantage.

They’re the actual lowly 7-10-3 through Might Louis Business — and so are simply 3-10-3 simply because prosperous the initial four home game titles in the time period.

The real team appears to be free, a smaller amount limited, through Might Louis Business.

3. Goaltending, without having, Jimmy Howard, not really sufficient enough

Who will have thought Jimmy Howard would be the enter web this season?

It have been expected Howard is going to be changed, simply because Petr Mrazek had been passed the duty full-time.

However Mrazek might be subpar although Howard — just before she or he acquired damage at this time twice this season regarding extented times — might be enjoying the very best purses related to their own occupation.

The real Red-colored Wings anxiously need Mrazek to be able to recover their own kind.

four.Niklas Kronwall Jersey Offensively questioned

Getting in to Thursday’s video game Riley Sheahan skilled simply no goals by way of 30 7 game titles. Gustav Nyquist skilled four goals inside thirty seven game titles (none in the last 18, 1 over the last thirty-two games). Tomas Tatar provides 8 goals inside thirty seven game titles. Tomas Jurco doesn’t use a phase inside 11 game titles.

Gamers that have been prone to become essential uncomfortable personnel, game enthusiasts that always didn’t execute to be able to expectation last time period, have once more disappeared in the score bed linen.

5. DeKeyser hasn’t advanced

The real Red-colored Wings re-signed Danny DeKeyser inside the summer season with a six-year contract well worth $30 thousand. There’s the particular expectations DeKeyser, 26, may create towards the top-pairing defenseman how the real Red-colored Wings may create all those additional corps near to.

However together with simply 6 elements (two goals), the actual minus-9 plus-minus rating, in addition to typical inconsistency, DeKeyser hasn’t confirmed the particular assure she or he perform the prior couple of months.

6. They’re 1-12-0 anytime trailing subsequent two intervals

Consider a youthful manual in addition to stress the particular Red-colored Wings to be able to carry out catch-up purses in addition to a great opposition generally features a excellent chance of prosperous.

The real Red-colored Wings have simply rallied to be able to generate the moment (Dec.Henrik Zetterberg Jersey 12 inside Florida) subsequent trailing engaging in the next period of time.

Their personal failing to be able to create offense related to any kind of kind subsequent sliding powering will get really telling.

7. Goals merely aren’t at present there

It’s not just that game enthusiasts happen to be desired to turn out to be primary uncomfortable amounts haven’t produced. Generally, the particular offense in no way genuinely recently been that superb, in addition to became a member of Thursday’s game titles ranked 25th through 2. thirty-two goals for every video game.

Their personal 88 goals regarding ranked 27th through 30 organizations.

All all too often, the particular Red-colored Wings carry out concerning the edge and do not have the puck for the web, in addition to inside today’s NHL it’s difficult to be able to score goals by doing this.

8. These folks don’t consider sufficient

A present upswing inside photos have elevated the particular Red-colored Wings to be able to 21st inside the NHL, averaging twenty-eight. 9 photos for every video game. They would recently been dwelling a great deal closer to towards the bottom in the rankings, not really acquiring adequate photos within the web.

It’s not coping with the particular puck for the web. There’s been lots of circumstances where the Red-colored Wings have missed coming up totally,Dylan Larkin Jersey declining to produce any type of chaos around the goaltender.

9. Accidents haven’t assisted

Just regarding just about all organizations have trouble with accidents, nevertheless it’s the problem related to overcoming them all in addition to just how profitable the actual team will consequently.

Lacking Jimmy Howard, Brendan Jones, Alexey Marchenko, Niklas Kronwall, Justin Abdelkader in addition to Darren Helm regarding extented times in the time period certainly hasn’t aided the particular Red-colored Wings generate game titles.

Howard might be their own best goaltender. Jones offers aggressiveness on safety. Abdelkader in addition to Helm are usually two forward which often achieve the particular crimp in addition to consist of sizing in addition to physicality.

The real Red-colored Wings don’t hold the degree to be able to overcome people kinds of loss inside the choice.

10. An incredibly decreased STRIP

That’s laws additionally overtime is victorious, as well as the Red-colored Wings simply have 11 this sort of benefits. That’s minimum inside the Asian Conference — meant for Arizona, together with 8, provides much less inside the NHL.

In the big event which organizations have the very same volume of elements following a time period surface finishes, usually the one with an increase of REMOVE is victorious jumps ahead inside the ratings.

The real Red-colored Wings are usually concerning the exterior benefit related to playoff talk, so that it may not concern. Nevertheless they’ll need to produce a lot more benefits before the shootout, certainly.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени