Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Семинар „Как да създадем и съхраним любовта”

Софийското отделение на Школата на Единното Учение в България и Фондация „Да Бъдеш” ви канят на тридневен семинар на тема: „Как да създадем и съхраним любовта. Хармонизация на отношенията в семейството и в социума. Трансформация на междуличностните конфликти и противоречия”, който ще проведе Учителя и ръководител на Школата на Единното Учение Зор Алеф. След семинара ще се проведе съвместна духовна практика, позната още като Свещена Терапия.

Дати и начален час на семинара:
15 март (пт) – 18:30
16 март (сб) – 17:00
17 март (нд) – 17:00
Място на провеждане: Хотел „Анел”, бул.Тодор Александров, 14, София

Дати и начален час на Свещената Терапия:
15 март (пт) – 20:00
16 март (сб) – 19:30
17 март (нд) – 19:30
Място на провеждане: Хотел „Анел”, бул.Тодор Александров, 14, София

Повече за темата на семинара

Животът поставя всекиго от нас пред безброй изпитания, конфликти и противоречия. Преодолявайки ги достойно, ние растем и ставаме по-силни, а като ги загърбваме и обвиняваме околните за тях, се превръщаме в бегълци, които плащат за това със страдание и самота.

Понякога разочарованието от самите себе си и живота, предателството на близки хора или преживяната в детството болка, стават причина за дълги периоди от „черни дни”, за цяла поредица от страдания и неуспехи.

Като целител, работещ с човешкото страдание повече от двадесет години, Зор Алеф категорично смята, че по-голямата част от семейните драми и разводи, разбитите съдби, депресиите, детското страдание и болка, както и всекидневните социални конфликти, могат да бъдат избегнати, ако се прилагат няколко прости правила и закони.

Първата задача на предстоящия семинар е да разкрие пред участниците чудото на безсмъртната, неподвластна на времето и разрухата Първоначална природа на Човека – неговия Истински Аз. Да узнаеш за съществуването на собствената първоначална духовна природа не е достатъчно – необходимо е да го осъзнаеш и преживееш. За това ще ни помогне „Практика на отъждествяване с Първоначалната Природа”.

Втората задача е да се усвоят четирите правила, които ще помогнат за трансформацията и преобразяването на взаимоотношенията между съпрузи, партньори, близки, а също и между всички хора, с които се срещаме и взаимодействаме в пространството на живота.

Да променим своето отношение към самите себе си, да осъзнаем и реализираме преживяването на цялост, хармония и огромния потенциал от Любов, заключен в нашето същество, да разкрием животворящата енергия на своя магнетизъм и да постигнем мир със самите себе си, е третата задача на тези учения. За нея ще усвоим „Практика за бързо психо-физическо хармонизиране”, както и още една уникална практика – „Метод на вътрешното съкровище”. Тя ще помогне да се активизира целителният и просветителен потенциал, скрит във вече преживения от нас житейски опит. Като правило ние не използваме и малка част от енергийните и духовни възможности, които животът ни предоставя всекидневно. Да се научим да ги разпознаваме и мъдро да използваме техния потенциал.

Да осъзнаем огромната ценност и творчески потенциал, скрити във взаимоотношенията между мъжа и жената; да усвоим Законите, които действат в най-красивите и хармонични, така наречените „триединни” отношения и да се научим да ги изграждаме, е четвъртата задача.

По време на семинара ще се докоснем и до някои сексуални проблеми и комплекси, които пречат на хората да реализират триединни отношения с партньора си. Ще се научим да ги откриваме още в зародиша им, да контролираме проявленията им в отношенията и ще постигнем състояние на неуязвимост. „Практиката за сексуална и енергийна синхронизация” не само ще ни помогне да преодолеем съществуващите обременения, но и ще ни подари напълно ново, по-фино и дълбоко преживяване на емоционално единство, ще ни научи да разпознаваме любовния акт като свещенодействие. И това е петата задача на семинара.

Накрая ще се обърнем към няколко ключови духовни закона, които следва както самата енергия на любовта, така и всички истински любещи човешки взаимоотношения. Ще се постараем да направим практическото изпълнение на тези закони част от нашия всекидневен живот и така да реализираме краткото, но велико изречение на Питагор: „Любовта дава магическо равновесие на вътрешните сили на Човека”.

Повече за Свещената Терапия
Веднага след приключване на семинара ще имате възможност да вземете участие в съвместна духовна практика, наричана още Свещена терапия. Свещената терапия е едновременно изкуство и древен духовен метод, при което се използват йога на словото и мантрична реч. Чрез тях се достига хармонизиране и бързо възстановяване на психическите и физическите сили.
За информация: 0878 648 060, Ксения
И-мейл: dabydesh@abv.bg