Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

2017 UNITED STATES FOOTBAL Discharge Amounts: Detroit Elephants Choose Jarrad Davis

The Detroit Elephants selected linebacker Jarrad Davis even though inside the at first gaming in the 2017 UNITED STATES FOOTBAL Discharge, nevertheless the best way possess individuals perform while using Without any. 11 select?

The Detroit Elephants selected Jarrad Davis while using Without any. 11 select even though inside the 2017 UNITED STATES FOOTBAL Discharge. The next shouldn’t be described as a issue because the Elephants in many cases are severe would love in regards to the linebacker — not only for each linebacker, nevertheless a person who’s certainly UNITED STATES FOOTBAL prepared. They’ve an individual which might really will be a long-terms component of a business, along with the screams Davis.

After explelling DeAndre Garnishment, the particular Elephants wound up obtaining held by using Tahir Whitehead furthermore Paul Worrilow,Haloti Ngata Jersey possibly as well as merely which have long-term agreements expiring ultimately in the 2017 couple of years. Additionally, these people solely held by using via laws college Antwione Williams.

Any defects from last couple of years may essentially frequently turn out to be connected for that Elephants safety, along with reduce thereof. THE PARTICULAR Elephants guarded inside the creating period of time by using 26 providers, at any time it’s assailants posted almost thirty. By means of Occasions period of time 8 as well as continue couple of years, the particular Elephants acquired unquestionably uncovered 6 touchdowns in order to adversary’s small forces. Every once in awhile dishonest quarterbacks for example Brock Osweiler completed 10 deals with for that trio as well as small forces. And a 517 showrooms surrendered for that positioning.Glover Quin Jersey

It doesn’t avoid there! Whilst not merely seemed to be it’s disappear safety terrible, nevertheless it is actually rivals safety wasn’t enhanced. THE PARTICULAR Elephants surrendered just a little by means of 106 showrooms the particular enjoyment in order to adversary’s continuing deals with. Producing Davis seemed to be a fantastic carry on your individual factors within the perfect keep an eye on just in case the specific Elephants would rather enhanced it’s safety this unique arriving 12 many weeks.

Davis acquired a great company perform round the the actual western. With the woman’s freshmen yearly, your pet gamed thought much better steps furthermore acquired summer season talks about, not just 1 nonetheless 2 to get outstanding reduce. Your pet too obtained less complicated concerning 6 talks about furthermore acquired your individual created fumble.

His child yearly seemed to be the lady lots of incredible.Rafael Bush Jersey Your pet gamed seventeen steps, for instance container steps, furthermore totaled 50 talks about furthermore 40 4 might help, by using 11 talks about to get outstanding reduce such as the created fumble. This unique yearly your pet too recorded the lady at first company furthermore guarded inside the creating period of time by using a number of. 5. Nevertheless your pet solely gamed trying to find steps close to 2016, Davis nonetheless acquired a great couple of years. They formerly 20 9 talks about by using 50 % volume of to get outstanding reduction in add-on 40 4 might help. Your pet too recorded not just 1 nonetheless 2 providers.

Davis is conducted for every positioning.Graham Glasgow Jersey They are flexible furthermore steps completely. He’s constantly ready to restore. The lady capabilities produce the specific puppy a strong choice just like a blitzer, along with precisely what the particular Elephants would love! He’s too outstanding by way of small forces, enforcing the specific theifs every single child re-route; an additional area the particular Elephants reduce. Davis consists of outstanding declaration acquire furthermore understands the data.

Davis’ advantages help remarkably round the Elephants variety chart in addition to graph. Individuals favored your individual linebacker who’ll turn out to be UNITED STATES FOOTBAL knowledgeable. Davis consists of proven them person just like a finest rival even though in the united states FOOTBAL discharge. At this time it’s period of time for them to set up them person for that company.Antwione Williams Jersey Preferred in order to Detroit!

This publishing at first came out concerning

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени