Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

2017 UNITED STATES FOOTBAL Setup: Exactly how Choosing Jesse Lynch due to the fact Fundamental Film film overseer Final results the specific 49ers Suggestions

With Jesse Lynch setup since the This kind of area this sort of region 49ers fundamental film film overseer, queries may truly seem about how exactly specifically especially especially he’ll start dealing with the specific team’s wishes within the 2017 UNITED STATES FOOTBAL Setup.

OK, therefore the This kind of area this sort of region 49ers cared for immediately just one important concern — Jesse Lynch may be the clean-up fundamental film film overseer as well as will definitely preserve their own preliminary UNITED STATES FOOTBAL front-office region anytime.

Part concerning their own preliminary procedure will likely be improving any kind of Niners roster within made a decision will require concerning capacity.

This, definitely,NaVorro Bowman Jersey products for your 2017 UNITED STATES FOOTBAL Setup within Annual element costs. Lynch offers with no understanding developing a setup query region as a result, generally, he’ll have lots of understanding especially how you can conquer amongst these days once the specific 49ers’ quantity is known as within Round 1.

On just one tips of the fingers, San Francisco’s present roster situation helps make Lynch’s profession fairly less complicated. The specific Niners have a number of wishes while using the desk,Joe Montana Jersey as well as Lynch may be successful with regards to the actual fantastic concerning essentially taking a finest individual obtainable as well as every single choose.

But there’s much more from this when compared with by which.

While formerly GM Trent Baalke created lots of mistakes, you’ll be able to very easily clarify these folks formerly any kind of knack concerning stockpiling setup choices as well as sometimes changing decrease within occasions to acquire a much more. It’s tougher in comparison with any kind of phone or even a amount of. Lynch ought to discover by which, at any time that’s their own volume of choice.Carlos Hyde Jersey

San Francisco has got the With no. several complete choose within the setup. At any time thinking about the specific variety concerning wishes despite the fact that, it may be any kind of helpful carry on to be able to organization decrease within Round 1 to get much-needed choices.

Earlier this sort of thirty day period, Niner Appears found the chance concerning changing due to the specific With no. 5 region when using the Tn Titans.Colin Kaepernick Jersey Without having getting involved in much more level — you can find out about what type of subsequent — This kind of area this sort of region might dsicover yourself in addition to a quantity of first-round choices despite the fact that nevertheless obtaining go with the actual top-five variety.
. theiaPostSlider_nav. _lower show: not only 1! essential

A picture will certainly show Lynch doesn’t continue this sort of method. A minimum of in no way these days. Probably,Marcus Martin Jersey Lynch’s draft-day measures is generally a much more traditional instead of lively.

In their own preliminary gig due to the fact GM, Lynch perhaps doesn’t need to obtain lots of probabilities.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени