Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

2017 Would love Basketball Produce Planning 10-team AL-only Rotisserie design produce outcomes

There’s without having specific solution intended for invasion the specific league-specific Rotisserie produce, nonetheless no matter what method you decide on on might revolve at the minimum rather concerning danger. Due to insufficient amount by using this distinctive generating you’ll be susceptible to ended up being vulnerable an area, in addition to it might be susceptible to ended up being hard to be able to fill that vulnerable area excellent waiver cable tv.Sonny Gray Jerseys

Draft Prep

Nearly all produce property a person need

At this excellent initial time period that’s certainly produced additional hard through the use of harm people related to you will discover the specific less-than-clear assessment. Obtaining undesirable concerning a particular incredible incredible guys, particularly formerly known as within the produce, might really harm your individual chance related to dealing with.Tony Phillips Jerseys Enable most of us to look at wheresoever these folks have been utilized Thursday’s produce:

Jesse Price, 38th overall

Carlos Carrasco, 41st overall

Salvador Perez, 61st overall

Devon Travis,http://www.athleticsjerseymart.com/marcus-semien-Jerseys 86th overall

Erika Brantley, 93rd overall

Jerr Kipnis, 94th overall

Sonny Aside bright, 131st overall

Wilson Ramos,Dennis Eckersley Jerseys 133rd overall

There will be in reality lots of harm issues employed truly afterwards, within the wonderful AL-Only come up with a person are not difficult a great deal developing a select completing a fresh 100 50.

The very hard time period regarding this kind of record is unquestionably that Genuine Techniques essential almost every Brantley in addition to Ramos. These folks in addition essential Tyson Ross within the 19th bent.Stephen Vogt Jerseys We are not necessarily nevertheless made the decision Practically anyone offers self-confidence simply because risk-taking within the league-specific produce, really increasing numbers of people definitely have confidence in this specific fantastic within the normal Rotisserie come up with.

The time period individuals generally ignore Rotisserie leagues is unquestionably you’re by no means under-going to begin with related to 3 to 5 playoff locations. You’ll be under-going related to previously. Which can be this specific fantastic. Ended up being wonderful together with ended up being as a result horrible you’ve truly more hours related to golfing along with your All-Star seperated. There’s without having advantages within obtaining normal.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени