Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The best buy assignment for cheap check over here

  • from 15,000 Material All Painted Laminated Array Large selection of interior doors in St
  • Petersburg from the manufacturer in the „Doors Shop“ In the directory of interior doors on the official website of the „DOOR SHOP“ You will find a great choice of solutions for every taste and budget
  • The range of dyed and laminated products, products made of wood and plastic with a coating of veneer, ecospun and other materials
  • The site provides various types of interior doors with photos and prices, as well as detailed information about conditions of payment and delivery and additional services

For Your convenience, filter by colors, manufacturers, materials, cost and other parameters. Range of doors to suit every taste. We have provided luxury interior doors and quality affordable doors at affordable prices; we Offer a full range of services: manufacturer of interior Durabolin and small sizes, assistance in the selection of options, delivery to sburg and Leningrad region and installation with a guarantee to 10 years; Due to the special conditions of direct partnerships with manufacturers Door Shop guarantees its customers high quality and favorable

Also in 2016 . Dinis Da Mota.

Also in our shop the flexible system of discounts and bonuses that allows you to buy interior doors cheap; Design of interior doors is striking in 2016 original solutions, among which everyone can find a variant to your liking.

We follow the latest trends and offer You the most interesting options; Individual approach and high level of service to each client. If You need interior doors custom sizes, our consultants will help You choose the option,based on which it will be manufactured with interior door customized; us to order interior doors in St. Petersburg is easy and simple. You only need to visit one of our showrooms or order online.

Our consultants will help you choose a quality interior doors, prices that available to everyone. All products are made to order after measurements. You can order narrow interior doors 60/600, 70 /700 (cm/mm) and 900-1000 or more millimeters in width. The thickness of the fabric depends on the chosen model of the height of a standard interior doors from 1900 to 2200-2300 mm or more.

Want to know more? Order a consultation room 8-812-373-77-33. We will help You find a quality interior doors at a reasonable price. How to choose a door? Angelina: good sound Insulation. Perfect quality.

Closes without effort. The prices are reasonable, great deals and discounts. Silkin A. Y.:

In General, all liked it, thanks for the reduction of the period of 7 days for the installation of doors. Work on all the sections correct, polite and prompt. © 2013 – 2017 PI Nikolaev, A. In In stores we accept to Send for registration.

Please check your email.

Within a few minutes you will receive a confirmation email. Password recovery. Please check your email.

Within a few minutes you will receive a link to password recovery. Details of the password Recovery to Send

a cool way to improve