Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Choosing Good Data Room | Data room providers

You’re going to be more extraordinary if this is as well possible to offer to give past a data space. A secure data place is probably going to be a attention in the celebration the need is discovered to transmit information from 1 organization to a different. Naturally, they have highly advisable to select the favored and the perfect data bedroom. Request a free of charge trial figure out how quickly it will be possible to set-up your data place. You as well need to be aware of the approach to make use of a data space. An Electronic Data Area (VDR) is certainly really a choice of little-known extranets that provide a web-based repository details.

The data room makes it quite basic to share significant details. Digital info rooms can also be sent to because Offer Bedrooms. An electronic data room is usually a secure on-line environment absolutely quite often used by accepted individuals coming from virtually any position. That can end up being a secure online setting up which is definitely typically accessed simply by experienced individuals about the globe. It will always be a safe and sound impair environment which will may end up being logged in by licensed users everywhere in the world. It is really a free of risk online environment that is usually accessed simply by sanctioned folks around the globe. The true digital data area is starting to go into the authentic best-practice standard providing a safeguarded doc document administration along with entry a lot of enterprise supplies.

vdr nedir

What Everybody Disapprovals About Data Area and For what reason & Dataroomservices

Info is crucial for the purpose of businesses to earn sensible fiscal decisions. Sooner or perhaps later on your institution’s development, you’ll have to write about sensitive data with shareholders and economic professionals by using a data bedroom. A reputable digital info bedroom assessment info and also assess will enable you to decide the proper method for the responsibility. A info place stipulates the ability intended for many individuals to collaborate and share data files that ought to come to be secure designed for a whole lot of causes. A protected data space makes it possible pertaining to one to shield the info once sharing this with those who want it. It gives the capability to send and acquire information although protecting the privacy within the data. Secure data bedrooms provide you with the good thing about posting the information along with storage and tranny. The safeguarded digital info bedroom will have to have the middle value.

What Does indeed Data Place Mean? & Sanal data

Even if the area is getting taken advantage of simply for interior purposes just like management of cooperation among several clubs, it is usually very important to monitor the actions of employees. Some people sometimes feel that the data place is a expensive pleasure. Though virtual info rooms provide you with many amazing advantages, it is certainly not right for each and every market. The digital data bedrooms are the sites online. Through your paperwork in the secure virtual environment, this enables you to reach new standard within just iDeals smooth organization data administration. The authentic digital data space has grown the specific best-practice providing a safe record document management in addition to distribution all kinds of company techniques.

The internet data place is a wonderful address to manage business slightly. In truth, it is actually very much more affordable and successful than classic methods of info exchange. It is actually safe simply by reliability procedures that will always be clarified in the arrangement.