Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The Best Relationship Web Sites For All Those Who Wish To Get Hitched

The Best Relationship Web Sites For All Those Who Wish To Get Hitched

Around the globe internet has recently provided us a complete great deal of good possibilities to enhance our everyday lives. Among those is certainly the opportunity to find your significant other, wherever she or he internet bride lives. Online dating sites and apps are there any for all of us in order to connect the hearts that are loving the distance. If you believe that looking for usually the one on line cannot be severe, do not judge too quickly: you will find tens of thousands of partners, who possess started their relationship online. Producing a household because of the individual you meet that is first the website is totally genuine, the one thing you must do is to look for the origin which can be best for your needs!

LoveSwans

Even though true title could easily get you just a little unclear, avoid being. This is the supply that could help you find truly your true love. On the internet site, there is a verification that it’s a platform for founding severe and relations that are strong. You can easily read real tales of pleased clients, see their images and acquire encouraged your self! The important things is the fact that for women most of the solutions are free. Gentleman can sign up for no cash, but down the road, they shall need to subscribe to show that their motives are honest. This policy allows your website straighten out those that might have some intentions that are inappropriate.

Victoria Brides

So what can be much more pleasant than comprehending that your lover is really oriented in a relationship? With you, search here if you are eager to find someone who would truly want to live a life. Furthermore, the beds base proposes a range that is wide of pages. Over 80% of the users have actually at bachelor that is least’s level, which will be pretty impressive in terms of dating internet sites. It guarantees interesting interaction and provides you the opportunity to obtain a relationship with a very severe, smart and decent individual. In accordance with their data, every 8 mins an individual discovers love through Victoria Brides services, which will be an amazing outcome.

Asia Charm

Based on the research, this website is one of the greatest ranked dating platforms from the Asian market. No surprise it offers exemplary reviews and nearly 100 000 users online every minute. One of many advantages of this supply is the fact that it really is free. Above-and-beyond, its quite simple to find there somebody who shares your interests and passions. Exactly why is that therefore? Asia Charm provides a good amount of studies, and also by reading one other’s responses, you are able to determine whom fits you the most effective. Almost any relationship is liberated to have begin at Asia Charm.

Anastasia Date

A research demonstrates that Anastasia Date is a top-one website to create the essential marriages of any other internet dating sites or apps. The viewers there was a little more severe than on other online dating sites, which will be a lot more of a thing that is youngster consequently for those who have a huge aim of marriage, take a moment to seek out your love right right here. Registration is free, but to utilize the website solutions effortlessly, you will need to spend. A particular benefit of this specific supply is you get to know each other that they offer face-to-face events, and that’s how.

Therefore, behind one of those profiles on the site as you can see, love can be waiting for you! You will never know where you could meet with the One, so just why perhaps maybe perhaps maybe not provide online dating sites a go?