Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Ключовете към Царството

Семинар и цикъл от актове Свещена терапия с Учителя Зор Алеф

Тема на семинара: „Ключовете към Царството. Въведение към съкровеното тайно учение на Йешуа Машиах“ 

кога и къде
13 януари 2017 (пет) – 19:00 ч.
14 януари 2017 (съб) – 17:00 ч.
15 януари 2017 (нед) – 17:00 ч.
хотел „Анел“, бул. Тодор Александров, 14, София
градски транспорт: трамвай №20 и метростанция „Опълченска“
~ ~ ~

Всеки семинарен ден се състои от първа част: лекция и втора част: Свещена терапия (по желание)

ПЪРВА ЧАСТ. „Ключовете към Царството. Въведение към съкровеното тайно учение на Йешуа Машиах“

Да пребъде благословението на живия Отец над нас, над цялото човечество и над нашия труд, чиято главна задача се състои в постигането на истинния смисъл на най-великото и най-тайнственото от всички мистични учения, които някога са били предавани на човечеството – Учението на Иисус за Ключовете към Царството.

„Този, който търси, да не престава да търси и когато намери, ще бъде потресен, а когато бъде потресен, той ще бъде удивен и ще царства над всичко.“ Евангелие от Тома

Пророците не винаги обясняват всичко видяно и чуто. Най-често те ни оставят без всякакво обяснение насаме с откровението. Те ни говорят с образи, символи и алегории, оставяйки търсещия насаме с предаденото учение така, както можем да бъдем само с Бог насаме.

Истинското значение на подобни символи се открива пред непоколебимо търсещия, пред този, който не престава да търси, постепенно, довеждайки ума в изумление и трепет. И когато той намери, той ще бъде потресен, а когато бъде потресен, той ще бъди удивен. Така говори Йешуа Машиах в своето тайно евангелие за чудото на намирането и прякото преживяване от търсещия на истинския смисъл на мистичните учения.

„Ключовете към Царството“ тълкува и прониква в същността на тайнствените образи и символи, с които е пронизано евангелието на Тома. Това са символични понятия, които ни препращат към учението за духовното проникновение в явленията, към учението за стабилизация на висшите състояния, към учението за превръщане на екстатичния опит в постоянен опит на ума. За всичко това ще говорим подробно, занимавайки се с учението, което е предал Дидим Юда Тома.

Какво ще намери търсещият? Какво ще го удиви? Отговорът е в последното и най-загадъчно изречение в същия този стих. „… и той ще царства над всичко.“ „Търсете Царството Божие и Неговата правда и всичко останало ще ви бъде дадено.“ Какво е Царство? Какво е Истина, Назореецо? – сякаш отново чуваме гласа на Понтий Пилат, в който отчаянието на палача се е съединил в едно с потресението от внезапното осъзнаване, че Царството и Истината в действителност съществуват.

„Това са тайни слова, които каза Иисус Живия и които записа Дидим Юда Тома и той каза: придобилият тълкуването на тези слова, няма да вкуси смърт.“ Евангелие от Тома

Зор Алеф

~ ~ ~
ВТОРА ЧАСТ. Свещена терапия
Веднага след приключване на семинара, ще имате възможност да вземете участие в съвместна духовна практика, наричана още Свещена терапия. Свещената терапия е едновременно изкуство и древен духовен метод, в който се използват йога на словото и мантрична реч. Чрез тях се достига хармонизиране и бързо възстановяване на психическите и физическите сили. Желаещите могат да се включат.
~ ~ ~
Заповядайте! Очакваме ви!

за информация: 0878 64 80 60