Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The Foolproof Academic Proofreading Services Uk Strategy

The Start of Academic Proofreading Services Uk

Our company is still here as a way to aid! Our company is simply one of the best proofreading service UK. It is still here as a way to aid! Many businesses will outsource their proofreading needs, and they aren’t always searching for the individual with the most experience, making it simpler for someone to discover online proofreading jobs with very little experience. You might need to figure out exactly what would you want to promote before it’s possible to assemble an internet firm. You can also involve professional proofreading services companies to create the task simpler. You’re able to also involve professional proofreading services https://custom-writing.co.uk/proofreading companies to make the task simpler.

The Advantages of Academic Proofreading Services Uk

The service is ideal for all writers, publishers, individuals, students and a lot more. Every respectful writing it meticulously works on keeping a solid reputation, so it will be simple to check it. Today, there are a lot of academic services that propose to finish your writing orders, but not all them are reliable. A proofreading service contains multiple readings of your content for all kinds of errors. The online proofreading services are really convenient for students as they will not have to go in person to get the work proofread. They are very convenient for students as they will not have to go in person to get the work proofread. The student proofreading services are the ideal option to produce your academic work absolutely free of mistakes and to find valuable marks for your dissertation work.

The Most Popular Academic Proofreading Services Uk

Generally whenever you’re writing a dissertation, you’ll have strict deadlines to follow. Dissertation or thesis is part of document that’s crisp. Dissertation proofreading and academic proofreading requires some sum of understanding of the subject of the document. PhD Dissertation gives the very best editing and proofreading services uk proofreading service for those students to generate their PhD Dissertation editing perfect. If you’re looking for affordable dissertation proofreading services, there are dozens and dozens of sites on the internet that it is possible to check out. Professional work performance Any individual offering best dissertation writing assistance ought to be in a position to communicate professionally with their customers and give totally free supportive expert advice which aids students to fulfill all assignment requirements.

Students often find themselves with a great deal of activities to carry out in an extremely limited time period as a way to finish their dissertation writing. Generally, a university student should finish the expression paper in the decision of a session. If a student would like to acquire a fine mark on his paper than additional effort must be made to create a great quality written paper. Even if you’re a PhD student, because you’ll always get the best services here!

There are a lot of proofreading jobs out there, but they might not always be proofreading jobs alone. There are, actually, lots of home-based proofreading jobs out there. There are a lot of places online where it is possible to search for online proofreading jobs.

New Questions About Academic Proofreading Services Uk

The perfect system to safeguard yourself and your task is to comprehend how to track down a dependable company that’s proofreading. Proofreading jobs from home can give you a fantastic home-based income. There are many online proofreading jobs available in case you have the abilities and know where to look.

What Is So Fascinating About Academic Proofreading Services Uk?

You have all of the reasons to trust our services. Consider the way the advantages of the expert services are likely to be in a position to let you accomplish your complete potential. While you don’t have to employ professional proofreading services it’s not ever a bad idea to go at your http://www.columbia.edu/cu/consultingclub/interviewworkshop1082010.ppt own pace and go over any documents, essays, papers, or articles that you’ve written. If you wish to offer your proofreading services. Proofreading services aren’t the unattainable, expensive options they used to be. There are specific hints that you can follow to be able to utilize English proofreading services.

What is Really Happening with Academic Proofreading Services Uk

If you’ve ever tried their services, then you’ll readily approve their expert services. You should make certain that the services that you choose are affordable in every sense. Journal Article Editing services are extremely similar to Dissertation Editing Services except they need to obey the essentials of a specific journal.

If You Read Nothing Else Today, Read This Report on Academic Proofreading Services Uk

Aside from the correction of spellings, proofreading lets you check punctuation, grammar, and other big problems in the content. It also helps you catch things that just don’t quite fit in. Then on the lookout for online proofreading jobs could be the solution to your urge to work at home.

The skilled proofreader can spot all errors in the content that may have been missed at an extremely reasonable price. Thus, employing a proofreader is occasionally required. Furthermore, many professional proofreaders or editors will charge a typical rate irrespective of the caliber of the writing submitted, and thus have the ability to state their fees ahead of time on their site.