Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Areas of the Writing

Writing a great essay demands an article outline. If you would like to get best essays on the web, Excellent -Dissertation. Writing a great composition isn’t straightforward. It’s a really fascinating job for some guys. Essay writing is a truly lengthy demanding, and time-consuming procedure therefore do not wait any more to buy your ideal article now. Enable the skilled writers at MarvelousEssays prepare an ideal article for you. A fantastic application composition is exceptionally significant, but it actually is just one part of the college application. Writing custom papers, they’re in their component. The most critical measure within the course of writing an ideal essay is an effective matter. Think Otherwise.This may function as the trick to composing a great essay which will impress your mentor.

It really is merely our wedding.

The introduction, human body and summary might be the normal writing format for all kinds of composition, if you are going to follow this easy structure you’re certainly going to find yourself using a conventional ; proper legal justice essay. grammar checker An important section of your instruction procedure is composition writing. It may produce a difference in your last thoughts on the issue, in addition to your mentor might be amazed if you depart the supply from your article. A Custom Essay basically signifies to the composition that is written good condition of the buyer like whatever the consumer desires to incorporate within the article. Unfortunately, pupils often find it tough to compose an ideal composition, which may fulfill with the deadline as well as the several requirements. You no more need to handle the strain of writing a great composition on your own assignments because you are able to now do that by only purchasing custom essay homework. As a student you should write a wide range of documents.

Earnings is determined by location and experience.

They are able to be familiar with all the keys of planning a blooming essay. When seeking ideal documents online, it really is a wise course of action to determine on Primewritings. Merely since it really is the greatest and the one possible method to get finest article help ever. Purchase an ideal essay nowadays! You can purchase an ideal essay from us actually in the event your deadline is merely round the corner. When you have a maturity date looming later on for an important papers, consider buying an ideal essay on-line now. When you begin writing your essay, the one anticipation you must have will be to create something down. For anyone who is composing an overall assertion, feel of what your many critical point is, and start with that. No, issue what kind of the ending you’re writing, the solitary thing you must remain in mind it really is wrapping up your own work in an ideal approach.

Third, these activities assist neurologically.

If you’re looking to purchase an ideal composition for an economical cost, then you certainly have to consider buying an ideal essay on the web from a bargain article writing support like MarvelousEssays. One cause it may be difficult to get going on your admission article is because you wish to write a master piece instantly. A reflective article isn’t as of any other sort of authorship. An exceptional admissions article will be quite concentrated. If you research for a internet – based article writer, then you’re at the suitable spot. This really is why to create the best essay you have to be sure you comprehend exactly what the instructor needs.