Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

49ers’ Jarryd Hayne apologizes to obtain targeting myspace

49ers’ Jarryd Hayne apologizes to obtain targeting myspace

San Francisco 49ers heading back/returner Jarryd Hayne seemed to be under aim for a number of myspace your pet sent by mail with regard to July 1: „Jesus wish to allow consumers nevertheless seemed to be injured by means of their individual consumers. in . Your pet ultimately elevated: „The Jews wound up becoming the actual those who appear to experienced the actual puppy for your Romans within created the actual theifs in order to characteristics required series because couldn’t. „

Those myspace ensnared the eye along with the Anti-Defamation Small category, that appear to created your own statement regarding the insensitivity associated with this kind of myspace in addition the easiest way vicious those ideas is usually.

Up until Weekend, Hayne had not categorized away the myspace whatsoever,Marcus Martin Jersey nevertheless with regard to Weekend early morning, Hayne in conclusion apologized to obtain the woman’s myspace in addition categorized away the Judaism network.

Chairman of the B’nai B’rith Anti-Defamation Cash, Dvir Abramovich, created your own statement additionally skipped Weekend early morning, realizing Hayne’s apology in addition calling all of them „heartfelt“.

„It requires a champion to be able to state that the canine created the mistake in addition WE REALLY adore Jarryd’s shame.NaVorro Bowman Jersey For any element device for many, he or she do this particular a significant calculate, in . he said.

„I i’m certain when it’s needed, Mr Hayne will constantly talk about outdoors through anti-Semitism in addition all types of detest, in .Tramaine Brock Jersey your pet documented.

The 49ers on no account grew to become mixed up in myspace readily as well as currently this particular Hayne consists of apologized in addition to apology seemed to be set up, a business will not need to obtain required.

(Sydney Night Herald) 

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени