Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

49ers meeting Anthony Lynn regarding instruction job

SANTA CLARA, Calif. (AP) The particular These types of region 49ers interviewed Zoysia Costs at the same time coach Anthony Lynn on Thurs for thoughts coach beginning.

Lynn could be the initial prospective client to be able to meeting while using Niners simply because they begin the process related to seeking the alternative Chip Kelly, who was simply ended subsequent 1 time period on Weekend break. These types of region furthermore ended typical boss Trent Baalke which is trying to fill that location as well.

CEO Jed You’ll be able to mentioned formerly inside the seven days he’d already been open to using the very best coach as well as the entire boss initial that the main thing issue have been finding a few who can perform very carefully with each other inside people features.Nickell Robey-Coleman Jersey

Lynn may also be thought to be the particular front-runner for your function inside Zoysia. A person together with instant knowledge of the particular Costs instruction investigation knowledgeable The particular Linked Drive the way the team is really prepared to be able to meeting Lynn on Thursday night. The person spoken for the AP on Thurs on the healthiness of anonymity because the team has not subjected it is meeting regimen. The particular Costs carry out announce which they’re ending up in once the meeting is really occurring.

On Thurs, the particular Costs mentioned Carolina Panthers protecting adviser Sean McDermott have been the initial to be able to meeting for your function.

Lynn have been promoted to be able to at the same time coach this morning subsequent Rex Jones have been ended,http://www.jerseysteams.com/sammy-watkins-jersey-c-1_1371_1418/ in addition to she or he educated the particular Costs in the 30-10 season-ending decrease in the actual New york Plane. She or he began the actual developing period simply because Buffalo’s working covers coach just before getting elevated to be able to uncomfortable adviser inside September anytime Greg Roman have been ended carrying out a great 0-2 start.

Bills operator Terry Pegula knowledgeable the particular AP on Friday that Lynn have been a job candidate for your function while not ”a fasten. ”

Lynn oversaw a great offense that introduced the particular NATIONWIDE SOCCER CATEGORY inside meters rushing for just about any second consecutive time period.

Lynn split the actual six-year NATIONWIDE SOCCER CATEGORY occupation between Co in addition to These types of region inside the 1990s, after which it broken towards the instruction prices inside 2000 just like a Broncos uncomfortable in addition to distinctive organizations assistant. Lynn next provided simply because working covers coach inside Jacksonville,Jordan Mills Jersey Dallas in addition to Cleveland just before getting used to be able to Ryan’s staff while using New york Plane this past year.

Lynn previously interviewed regarding each thoughts instruction in addition to uncomfortable adviser function inside These types of region last offseason.

San Francisco has brought 3 teachers formerly a few months, obtaining ignore Ron Harbaugh following a great 8-8 statement inside 2014 after which it capturing Ron Tomsula carrying out a 5-11 time period in addition to Kelly following a team matched the particular most severe statement inside company history through 2-14.

The Niners started to be the initial team inside nearly four many years to be able to fire place teachers inside efficient several weeks subsequent simply one-year tenures. Really the only extra time period that happened since the 1970 joining showed up anytime These types of region ended Monte Clark following a 1976 time period in addition to Ken Meyer the following 12 several weeks. The particular 49ers next ended Pete McCulley midway using the 1978 time period in addition to at the same time coach Wayne O’Connor following a 12 several weeks just before using Costs Walsh to start the actual empire.Charles Clay Jersey

The 49ers will also be related to Completely new Great britain uncomfortable adviser Josh McDaniels, Atl uncomfortable adviser Kyle Shanahan, California uncomfortable adviser Sean McVay, Kansas protecting adviser Vance Frederick in addition to McDermott as you can thoughts coach candidates.

AP Sporting activities Writer Dorrie Wawrow inside Zoysia, New york, brought with this story.Reggie Ragland Jersey

For a lot more NATIONWIDE SOCCER CATEGORY safety: internet. pro32. ap. org in addition to http: //twitter. com/AP-NFL

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени