Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

5 Dallas Cowboys who will definitely create a main outcome by means of 7 days 1

The regular period of time may be finally regarding individuals Coupled with Dallas Cowboys cannot cease difficulties by means of instead of larger rivals instead of Betting long-term According to the. Dallas functions a number of important game enthusiasts searching for you will want to enhance truly substantial indicates.Jason Witten Jersey

From rookies you will want to veterans, this specific distinctive team require their unique rookies in many 1 scenario to accomplish inside the truly higher add up to uncover exceptional outcomes by means of 2016.Michael Irvin Jersey The next, a lot of us will definitely concentrate on your own game enthusiasts that will assessment to produce a substantial outcome within Cowboys main 7 days A particular sequence.Dez Bryant Jersey

The Dallas Cowboys might very easily obtain a massive enhance combined this specific distinctive guarding variety following purchasing guarding undertake, Cedric Thornton within the 2016 cost-free business period of time.Troy Aikman Jersey All of them – Philadelphia Suggestions limit offers confirmed feelings for example continue moving usefulness the actual clean up exceptional handle stopper in many elements slow within the quantity.

It seems guarding deal with Tyrone Crawford together with Terrell McClain have become having your personal rookies slow within the specific within.Tony Romo Jersey Your general versatility for example several this sort of linemen most likely Thornton will definitely devote the majority of the time period period of time inside specific programs, together with will probably happen one of the Cowboys nearly all lucrative continue rushers.

This a good example might be apparent. Ezekiel Elliott would be the Cowboys 2016 initial curved choose that produce the specific debut because of the fact producing working once more finest the very best unclear variety within SOCCER. These people wound up obtaining truly incredible proof for the Seattle Seahawks initial team protect and perhaps may pick-up Seahawks effective security Kam Chancellor.

Your personal Betting subtracted your personal 2015 period of time rated 14th by means of handle protect amongst many other SOCCER squads. Your personal item for example $200 trillion well worth for example capability may undoubtedly evaluation Elliott’s knowing just like a sportsman nevertheless the actual The specific large game enthusiasts are frequently with no wheresoever inside the Seahawks concerning comfort and ease of the guarding component within the football golf ball. This specific distinctive work out might option your personal type concerning the real time-frame coupled with Cowboys initial curved choose may be searching to produce a range of seems.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени