Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

L . a . Nobleman Special Broadcaster Moment regarding Presentation area

The genuine L . a . Nobleman are generally really turning up full party through their particular 50th loved-one’s birthday other dressing up event. Jiggs McDonald, http://www.kingsfanaticshop.com/marian-gaborik-jersey-authentic.asp the original words from your Nobleman, is in fact moment for your genuine broadcast revenue area so that you can cell phone the specific forth-coming activity relating to the Nobleman along with Mid-florida Panthers.

He’ll established in addition to coloring commentator Ralph Sibel to the matchup, within the lowered workload which usually Honest Melts away made a decision to in 2010.

Burns was more likely to cell phone merely residence video gaming and several pick avenue video gaming pursuing experiencing quadruple steer clear of surgical procedure ultimate period of time.

Within the particular get up connected with their particular average coronary heart cerebrovascular accident relating to today, http://www.kingsjerseyvip.com/wayne-gretzky-jersey-men.aspx it’s not yet determined no matter whether Melts away may well even so cell phone residence video gaming for instance in the beginning well prepared, nonetheless this kind of McDonald substitute isn’t from the latest Melts away wellbeing shock, considering that it’s the road activity.

McDonald supplied as the original play-by-play announcer to the Nobleman when they joined up with the specific NHL becoming an progress party to the 1967 period of time.

He or perhaps the lady called the 1st 5 weeks inside of enterprise backdrop ahead of exiting inside of 1972. Roy Storey from then on put in the time scale given that the modern play-by-play broadcaster ahead of Melts away necessary greater than. http://www.kingsjerseyonline.com/wayne-gretzky-jersey-throwback.jsp

McDonald contains the special deviation to getting called the original preseason, typical period of time, along with postseason video gaming inside of enterprise backdrop.

This actually probably will are the previous broadcast pertaining to McDonald ahead of they technically retires, possesses absolutely been recently an incredible career.

He or perhaps the lady did wonders being a broadcaster to the Atl Hearth, http://www.kingsonlineprostore.com/marian-gaborik-jersey-youth.htm nonetheless when they transferred so that you can Calgary they signed up with the modern It is possible to Islanders. They put in 15 weeks getting in touch with Islanders video gaming, plus the party acquired 3 Stanley Keyrings through their particular period of time.

Later about of their career, they supplied considering that the play-by-play announcer to the Toronto Pine Leafs after telecasts plus the Panthers after music system, and possesses packed inside of every so often plus a variety of their particular earlier teams not too long ago. Jeff Carter Jersey

He or perhaps the lady has been given the specific Advertise Hewitt Memorial service Recognize from the Bags Hallway connected with Reputation inside of 1990 pertaining to broadcasting top quality.

There’s undoubtedly the remainder misery for this function as a result of Miller’s health problems, nonetheless it’s together awesome which usually McDonald actually reaches take into account 1 previous fold in which almost everything started out pertaining to them.

Enthusiasts connected with bags typically really need to try and seize this kind of activity if they contain the suggests. McDonald is one of the very best tv set areas at any time, plus the further thoughts attached with this kind of circumstance result in attention.

This quick write-up in the beginning seemed upon

.