Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The Insider Secret on Online Custom Writing Services Uncovered

Ensure your order in the moment and you also are going to be taken aback in the caliber of performance by our experts. When composing job that our professionals take in to consideration each of the needs of the educational technique, which means you should maybe perhaps not be worried about the outcome. Our providers are completely valid, whatever opinions you may possibly have heard.

In case you have any of the above mentioned causes of getting pro assistance online, make the suitable choice let’s work with you with your own assignments! In the event you have acquired an arrangement that must be completed immediately, you might rest assured knowing that people’ll be the ones ahead quickly to save! Merely to acquire an concept of exactly what things to write about can be thrilling.

If essay writing help service you haven’t got your work in time, please get in touch with us immediately and check your spam section of email box. You don’t need to fill numerous order forms, get plenty of passwords at virtually every step of order. You could search for the ideal on-line service somewhere else, keeping the mixture of quality and price in mind or you may quit searching at this time and turn to us for help instead.

The single website you ought to look at dealing together with whenever you wish to get customized essays online. In addition, enhancing products and solutions are a lot cheaper than practice sample writing. Thus, if you’re not able to locate custom essay writing solutions to aid you.

Whether you require advice about word papers occasionally, or assist using complex research papers you’ll surely have the assistance which you require. Purchasing research newspapers on the web does not need to be tough, but doesn’t will need to. You will find lots of sorts of analysis papers, and also we have been professionals in any respect.

A plausible research ought to be run out of each and every trusted content. Finally you’ll get yourself a paper which is going to be completed in lighting of most your very initial requirements and feedback and that is going to force one to seriously sense fully thrilled. After submitting the form you’re ready to sit down tight and await a customized investigation http://archive.clas.wayne.edu/Multimedia/history/files/GradHandbook.pdf essay!

Could be the perfect provider of the on-line customized papers inside the enterprise. Just before you buy a customized essay agency about the website, you should check each of prices. If you’re on the lookout to get a supreme quality however inexpensive essay writing service, USA Essay is precisely what you demand.

The True Meaning of Online Custom Writing Services

Today, customers desire economical services to get a reasonable price tag. You will always tell the grade of an agency and also a business by using their customer support. If you’re not content using our service, please let’s know .

The Pain of Online Custom Writing Services

Excellent is guaranteed an veteran article writing service with a superior reputation along with also an on line presence can promise to provide top excellent material. Whenever time you require professional producing assistance we’re ready to assist you. Great producing alternatives, for example, people I talked previously will probably likely undoubtedly be in an posture to assist you with every facet of one’s own assignments.

Hence, should you need all sorts of essay help online, you could always reach out to us during working hours. Our rates are reasonably set to be pocket-friendly when allowing us to seek the services of the very best paper writers. Whether you don’t have sufficient free time to finish all your tasks or wish to concentrate on other features of your life, our cheap essay writing service is the best choice.

In the end, if you pick a particular writer type to work with, the cost can be higher. Locating a worthy essay writing service at an inexpensive price isn’t a easy undertaking for an inexperienced student. When you’re notified that we’ve got a writer to finish your order, you must proceed with the payment.

Come to us if you’re seeking the ideal writing assistance, because our writers are the most qualified to supply such a service. Our writers may give you exactly what you will need. They know what your professors are looking for in your academic writing and they can help to ensure that you get the grades you deserve without compromising on having a life.

Even if you isolate yourself from the outside world, it’s still true that you might require dissertation help. If it is yes, you’ll soon experience all the benefits that come with ordering essays from high-quality services. When it has to do with picking an essay writing service you should have some sort of checklist to create the proper selection.

Original content As you could have noticed, there are lots of writing services you can locate on the internet. With vast understanding, our custom writing service makes sure that all our writing solutions are designed to offer you excellent outcomes. It is not sub-standard.