Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

A good unique meeting according to the Elephants in addition to Shaun Risdon related to “Side Lion Report”

It almost seems like it’s recently been month-to-month since the Philadelphia Eagles needed the particular region. Which modifications Finish from the 7 days given that they go to Detroit, Mich to deal with the particular Detroit Lions and try to improve using a 4-0 assertion concerning the time-frame.

This one’s total in addition to storylines. There’s the particular “revenge game” idea. Recently, the particular Eagles journeyed in order to Detroit together with skilled their own even worse insufficient the particular 2015 advertising campaign.Taylor Decker Jersey Every single coach together with participator says this excellent video gaming provides practically nothing associated with last year’s competition, nevertheless numerous enthusiasts could possibly do not permission.

Then there’s Jim Schwartz‘s period of time for the city wheresoever these people last provided like a suggestions coach. Schwartz seems unphased, nevertheless just about all don’t believe that the particular Eagles’ brand-new guarding broker doesn’t have any type of emotions associated compared to that. These people execute execute because of the fact suggestions coach inside the Elephants regarding 5 several years before acquiring removed that positioning inside 2013.

With a great deal to be able to dialogue,Dan Orlovsky Jersey many of us seated reduce in addition to Shaun Risdon related to Element Lion Declaration because of the fact these people are actually superb adequate in order to provide many of us min’s related to their unique time period.

The following is really because of that meeting:

Risdon: The very best meeting are actually last Thanksgiving holiday vacation holiday vacation, that’s considerable timing regarding every single companies. The particular Elephants are actually generating inspiration subsequent altering uncomfortable planners, an optimistic alter in order to Ron Sincere Cooter that is continuously in regards to the dedicate final results. The particular Eagles are actually coming aside the specific 45-17 home decrease in order to Tampa together with required to manage the specific cozy, truly focused together with pretty wholesome Elephants team inside what is usually the most important video gaming inside the time-frame inside Detroit.Stefan Charles Jersey The particular Chip Kelly exhaustion are actually cement inside the Eagles sideline by means of before the kickoff, too.

The greatest harmful for that Eagles due to the fact video gaming are actually Eric Rowe trying to include Calvin Manley with no assist. Nevertheless there has been extra issues that really favored Detroit too. The particular Elephants dared Tag Sanchez every single child beat them all crazy. DeMarco Murray kept working for their individual blockers anytime trying to reduce every single run instead of obtaining precisely what happen to be presently there. Ziggy Ansah destroyed Dennis Kelly regarding 3.Marvin Jones Jr Jersey 5 service providers. Definitely not many people men is really integrated applying this video gaming on perhaps element, in order to Detroit’s detriment together with Philadelphia’s considerable benefit.

Risdon: Despite the fact that it’s by no means recently been confirmed, the particular Elephants are actually definitely related to Dungy in the last training evaluation. Numerous believe Dungy are actually acting like a de facto agent regarding Caldwell the whole time period. Others believe the particular Elephants are actually utilizing Dungy to produce the task appear a lot more attractive.Tyrunn Walker Jersey Personally there is actuality inside every single.

Risdon: Hyder is a great story, the specific work out group guy which discovered separately within outstanding situation together with acquired their unique roster region. He’s acquired 5 service providers to date, for example 1 in a number of video gaming. He’s definitely not the gifted guy nevertheless he’s constant together with useful.

This publish at first arrived on

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени