Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

A number of Several Good Takeaways Via Ribbons Jazz Conquer Nuggets

The Ribbons Jazz’s acquire concerning Comes to an end concerning the Co company Nuggets can be a very long time arriving. Subsequent sliding numerous proper difficulties inside unpleasant design, it absolutely was really refreshing in addition to encouraging to find out the particular Jazz reconcile on plan last but not least look after company employing a wire-to-wire 108-83 acquire.George Hill Jersey

In the ultimate match-up in contrast to the particular Nuggets, the particular Jazz made an appearance constant in addition to worn-out and still have recently been basically certain following your personal initial one fourth regarding value simply because Co company hopped these kinds of from the producing.

However,Rudy Gobert Jersey the particular software package might be transformed concerning Comes to an end simply because Co company turned up to be able to Vivint Industry around the subsequent nights any type of back-to-back to deal with any type of Jazz staff which has been from the couple of nights relaxation. Despite the fact that this kind of may be a key point in order to Utah’s significant acquire, they will basically appeared to be a different staff plus much more like the only one most of us likely to uncover this season.Derrick Favors Jersey

Of plan simply because Ribbons nowadays can be found using a straight 8-8 around the period, there might be nonetheless plenty of execute to accomplish. Nonetheless,John Stockton Jersey they will undoubtedly confirmed considerable enhancement inside Wednesday’s acquire in addition to demonstrated several results in in order to sensation good dancing.

While there’s a quantity of things that proceeded to go proper inside the accomplishment, these kinds of are actually the particular a number of several stimulating indicators for this reason Jazz staff dancing:

After a great eight-game absence wherever they might be anxiously overlooked,Trey Lyles Jersey George Slope ultimately delivered in order to steps concerning Comes to an end night time in contrast to the particular Co company Nuggets. Dealing with exactly how their own research might be protected up-wards in addition to thinking about the quantity of period she or he previously recently been obtainable, there’s totally plenty of inquiries near to their own come back.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени