Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Acquiring Mookie Wilson THE SPECIFIC Conversation When using the Personality inside the 1986 New york Mets

There is generally a home story concerning Mookie Wilson in addition to individually. Member of the family Nancy notifies this original best:

Anytime you were two. 5 years old, an individual acknowledged, “When I’m big, in addition to I’m darkish, I’m vunerable to turned out to be Mookie Wilson! ” An individual weren’t too thrilled when i informed an individual that regardless of what sizing you will find, you were by no means prone to turned out to be darkish, and never prone to turned out to be Mookie Wilson.

Genuinely, an individual sobbed.Steven Matz Jerseys

I do not bear in mind this particular unique previously issue every single child my own, personal, person professional goals. Nevertheless MANY OF US bear in mind afterwards components: Father-Son Day at Shea Business inside 1989, anytime my own, personal, person leaps in addition to A LOT OF US proceeded to go the particular severe treatment keep track of waving the specific bedsheets that pictured two Ninja Turtles athwart the particular Mets’ insignia. MANY OF US bear in mind trying to find third base each day related to Little Strategy, imitating the particular deadlift in addition to pleasure that recognized the specific Mookie Wilson three-bagger. A LOT OF US bear in mind my own, personal, person initial soccer bank cards related to Mookie,http://www.metsmlbonline.com/darryl-strawberry-jersey.xhtml wheresoever A LOT OF US found these people was not, genuinely, due to the fact big due to the fact I would the moment believed: 5’10”, 170 pounds. Topps regrettably did not begin using the declaration choice regarding “love inside the video games. ”

But, because of the fact Member of the family Nancy particular, I did so consequently consequently create “big. ” Greater when compared with Mookie, genuinely. Time period features miracles, in addition to a large amount of all of us Mets fans nutriment the specific well-documented perception inside miracles.http://www.metsmlbonline.com/lucas-duda-jersey.xhtml Nevertheless my own, personal, person member of the family are actually with an additional two rankings: A LOT OF US remain never darkish, in addition to A LOT OF US remain never Mookie Wilson. They’re particulars every single child that individuals at some point once more resigned individually.

Wilson is really, certainly, most frequent for the ground basketball that skipped by way of Costs Buckner’s legs in addition to upended the particular 1986 Planet Series — but in order to some of the most associated with most of us their very own occupation are actually much more. Real Mookie fans utilized all of them for that Toronto Exceptional superb glowing blue Jays, utilizing their individual coaching duties by way of a number of levels of the particular Mets organization. Their very own brand-new memoir, Mookie: House,http://www.metsmlbonline.com/david-wright-jersey.xhtml Soccer, coupled with ’86 Mets, will probably be well worth examining never minimal because it draws in the particular man’s modulation related to modulation related to modulation of voice consequently properly: real, genuinely truly genuinely truly really very humble, self-deprecating, really focused on Suggestions inside the family coupled with video games. (Wilson’s co-author is really sportswriter Erik Sherman, within inside within inside within in whose articles house gets the exceptional invisibility related to Lonnie Wheeler’s inside the Hank Aaron Story in addition to Expenses Greenman’s make the most of Questlove. )

“Secret is really, A LOT OF US don’t genuinely bear in mind continuously destroying places. A LOT OF US don’t due to the fact every time it absolutely was difficult. This original wasn’t in line with the amount; almost outsmarting the particular cup mug cup mug cup glass pitcher coupled with catcher given that they recognized I’d turned out to be working.Juan Lagares Jersey

I referred to as Wilson utilizing their house inside South carolina in order to discussion house as being a coach, the particular fallen art work inside the a number of, and also a specific good friend related to their very own.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени