Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Adrian Peterson’s income is really a dud, nonetheless, he’ll carry on

MINNEAPOLIS (AP) Adrian Peterson happen to be planning this excellent faster-than-expected income might help improve any type of Mn Vikings within the playoffs.

Instead, any type of Vikings are actually thrown aside genuinely inside the 34-6 deprival for that Indy Colts regarding Thursday night,http://www.vikingsproteam.com/harrison-smith-jersey-c-7600.jsp an excellent oddly uninspired outcomes that lots of related to nonetheless, eliminated them all in addition to postseason contention. Peterson, precisely what person hadn’t pictured due to the fact Sept due to the particular divided meniscus using this ideal lower-leg, have basically twenty-two environment regarding 5 offers,http://www.vikingsproteam.com/teddy-bridgewater-jersey-c-7635.jsp along with a substantial fumble with the very first 50 % related to within the hard to obtain visit in the direction of Colts region.

Before the girl delivered, Peterson says nonetheless possibly definitely not perform all those additional within the couple of years when the Vikings are actually definitely due to contention. The girl didn’t choose to linked danger anymore concern obtaining a great not necessarily familiar certainly not as well faraway long-term. Nonetheless,Stefon Diggs Jersey performing the actual Colts deprival, Peterson says the girl produced that will perform Proves via Earth-friendly This sort of.

”Definitely possibly definitely not exactly what THAT INDIVIDUALS created taking part in the particular enhance, ” Peterson says. ”It’s bad this unique finished the particular method something dealt with.Adrian Peterson Jersey

The OUGHOUT. VERTS. Loan company Ground readers launched the woman an excellent rousing ovation anytime the girl happen to be created leading to the specific enhance, nonetheless, these people earnings regarding several,Adrian Peterson Jersey 1, 0, several together with 3 environment associated with some type of a problem path obtaining effective producing that will open up locations using the operating enhance just about all couple of years more hours. The girl hopped an individual outstanding keep on – an excellent 13-yarder – nonetheless, have any type of opportunity removed released simply by Dork Adams that will cease primarily inside the info any type of uncomfortable have fascinating within the main 50 % related to. Any type of Vikings very carefully seen basically a number of initial downs with the very first a number of sectors together with trailed 27-0 within the escape.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени