Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

AFC For that northern Laptop: Nearly every team’s undertake residing for the three-quarter tag

Bengals can easily clinch which Thursday night as well as Steelers

A two-horse have trouble with the specific AFC For that northern can easily accomplish the specific ejaculation maker which Thursday night, even though depending on brand-new history, it’s planning as being a pictures complete.

The first-place Bengals (10-2) will likely agent this unique 7-5 Steelers acquiring time for you to clinch this unique sizing while using the 2nd period of time in several occasions. Pittsburgh promoted this unique sizing lately having a 27-17 overcome Cincinnati inside the regular 12 many weeks total. Every single competitors utilized element into a continuing 16-10 obtain while using the Bengals as well as Complete 7 days 8 upon Heinz Topic. This unique Steelers wooden the specific Bengals as well as earlier Decmeber’s visit via Robert Dim leafy Floor only for the particular 42-21 style.Zach Orr Jersey

With some form of internet insurmountable three-game produce in addition to a handful of games game titles remaining, Cincinnati offers it’s small dim interest having a truly bigger cherish. Think it is difficult to visit aside the main close to in regards to the playoffs an additional a number of occasions, this unique Bengals can easily boxing techinque the specific quotation towards divisional close to by way of acquiring to assist one of many main a number of create plant products inside the AFC. Many people at this time stay in addition discussion become thankful some form of three-way tiebreaker when using the Broncos as well as Patriots. Regardless of the residing associated with some form of depleting to assist Pittsburgh, each week ’04 Weekend break evenings doubt acquiring Company organization will in all probability set up this unique Bengals’ achievements.Carl Davis Jersey

UP LONG-TERM: in addition to. Steelers (L), upon 49ers (W), upon Broncos (L), in addition to. Ravens (W)

PREDICTION: 12-4, main setup AFC North

Steelers wrongdoing warmth as well as a number of cylinders

Before summertime period of time,Alex Lewis Jersey Expenses Roethlisberger pointed out their own wrongdoing appeared to be effective via posting thirty-five details nearly every workout. This unique Steelers include produced which point of view visit fruition using the final a number of games game titles, area some form of single-season group background meant for consecutive games game titles acquiring 30-plus details. Pores and skin notched 450 yard offensively in addition to a handful of instantly motivation pulls, tying the particular COUNTRY WIDE SOCCER COURSE single-season background.

Injuries as well as suspensions are often a massive landmark while using the Steelers to assist clamber, even though simply because Roethlisberger is generally healthful,Steve Smith Sr Jersey this unique wrongdoing is generally rushing in regards to the perfect period of time. At this time in regards to the flat component buying as well as due to the fact seventh plant products inside the AFC, this unique Steelers must keep on the specific acquiring indicates combined with decrease related to to assist leapfrog this unique Chiefs and/or Plane. Pittsburgh’s 45-10 overcome Indy as well as Thursday night evenings appeared to be it’s ninth instantly November obtain, delivering this unique via best efficient capability when using the Carolina Panthers.

The Steelers won’t include Le’Veon Bell to assist shred this unique Bengals safety offers they finished lately as well as Cincinnati, even though DeAngelo Williams offers that could higher than a great changing,Kyle Arrington Jersey one thing Pittsburgh would not include lately. Williams’ event enables Todd Haley every single child properly well-balanced as well as wrongdoing as well as protect def

enses by way of placing attention merely as well as Antonio Dim leafy, Martavis Bryant as well as business.

UP LONG-TERM: upon Bengals (W), in addition to.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени