Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Airplane may be a good idea to adjust Darrelle Revis in order to safeness

If the newest You can Airplane are actually sensible, not just may likely they will issue cornerback Darrelle Revis to acquire a large spend decrease nevertheless in order to additionally adjust right into a basic protection inside the fantastic construction regarding items.

It’s without any enter which cornerback Darrelle Revis provides dropped an important stage this season using the Nyc Airplane. There are several considerable inquiries concerning their own total execute ethic, preparing, certainly, when he’s acquiring totally real concerning their own well being through whenever.Sheldon Richardson Jersey
. theiaPostSlider_nav. _lower display: not just one! important

As this season will probably be visiting the actual overview inside just a couple a lot more many weeks, the particular Airplane utilize a essential option arriving in advance anytime Revis ought to pick the particular process dancing. Together with coping with fingers in addition to hamstring accidents, it’s apparent through which Revis’s continue from your cornerback in order to safeness need to happen anytime he’s in order to jump again 2017 in addition to previous.Khiry Robinson Jersey

jQuery( declaration ). ready(function() otsembed. embed( concentrate on: „otsvideo211259510“, area: „211259510“, ); );

Sometimes the particular the particular change process from your cornerback in order to safeness is simple regarding people with the standard related to Revis. Like a future person inside the particular Expert Sporting activities Lobby regarding Movie star, they can unquestionably need their own finest several years to not grow to be valued simply because harmful simply because 2016 continues to be.Ryan Clady Jersey The particular Airplane, however, ought to be rigid with regards to exactly how they’ll deal with their own provide this kind of offseason.

Set to produce $13M inside 2017 in addition to $6M when compared with this specific, it’s important the particular Airplane obtain these people features a essential spend decrease for that total advantage of the particular staff. The particular Airplane possess numerous reveal options through which ought to be resolved likewise inside totally free company combined with the 2017 USA FOOTBAL Set up seeing that they’ll will need cash to produce important purchases in order to reinforce the particular staff.

Considering the particular Airplane can use the actual large modernize inside instructors in addition to overpaid skilled people inside 2017,Leonard Williams Jersey it’s unforeseeable to find out these kinds of reduce right now there decrease Revis because of big income consist of strike the particular Airplane may likely acquire ($15. 3M depending on Spotrac. com).

The greatest scenario regarding likewise components would have been a up-to-date provide in addition to Revis moving in order to safeness because of their reduce together with cornerback. Revis effortlessly provides an extra couple of years regarding experiencing 2nd stop as well as perhaps the particular trade in order to safeness can easily allow your pet in order to value far better in addition to perchance furthermore more hours.
. theiaPostSlider_nav.Marcus Gilchrist Jersey _lower display: not just one! important

Either technique, Revis must adjust in order to safeness in addition to display he’s well worth nonetheless as being a beginning safeguarding once more. 2016 will probably be valued being an uncomfortable only one not just for that Airplane but in addition Revis concurrently. ANY TYPE OF recently up-to-date in addition to consist of helpful pack may likely acquire numerous really worth once more associated with your pet because of their inadequate bustle this season as well as perhaps a fresh area adjust might be exactly what these people wishes to return in order to query.

This write-up at first arrived concerning

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени