Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Airplane release kids improvement technique as well as Verizon

We inside the Airplane Generate enjoy at any time the particular preferred Ny Airplane take into account the actual function and provide for the city. This unique has become the a number of normal period of time neighborhood occasions Great deal Eco-friendly will likely be starting. Have a look right before inside the recognized transcript with regard to brand-new “Character Playbook” technique, due to the specific Drive Organizations Division within the Airplane.Eric Decker Jersey
. theiaPostSlider_nav. _lower display: not just one! important

The Ny Airplane,Ryan Fitzpatrick Jersey U. azines. Method of Kent along with American Hudson along with Verizon possess teamed with one another every single child release Personality PlaybookTM, an electronic understanding function focused on kids personality improvement along with producing healthy businesses.Darron Lee Jersey It will be setup straight within colleges via north Nj. This unique function have been the moment released in the usa with the 2016 COUNTRYWIDE FOOTBALL CLASS Produce.

Character Playbook is actually driven by way of coaching techniques mind EverFi, that functions within more than 20,Joe Namath Jersey 000 K-12 colleges. This specific utilizes evidence-based means of teach college college students just how every single child produce as well as notice following healthy businesses through their very own important center college many years. The specific strategy is actually made up of 6 interactive, electronic quests such as important recommendations close to excellent personality improvement,Muhammad Wilkerson Jersey social-emotional understanding along with producing healthy businesses. Designed for college college students within quantities 7 by means of 9, the specific electronic understanding encounter allows college college students to be able to interact within true-to-life conditions for example bystander treatments along with excellent link pictures.

“The Ny Airplane are often delighted to assist release the program to assist college college students be a part of excellent businesses, ” pointed out Jesse Linder, Ny Airplane Film overseer associated with Neighborhood Organizations.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени