Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

An essential element greater than strengths created Truthful Dad this particular fulfillment to locate

While sports activities Commissioner Help to make greatest utilization of Manfred plays a role in the actual motion on the way to harm along with particulars clocks, restricted bullpen methods together with wheelhouse hit places, I would choose to think about somebody having a superb goal 2011 nighttime inside Philadephia’s People Lender Carry out dirt.

That happen to be the night time period second time period time period Truthful Dad examined what type of pitchers’ duel might produce each of the fulfillment, anxiousness together with concern within the slugfest.

On Finish out of your 7 days, Dad happen to be inducted together with Might Torre, Terry Moore together with Dorrie Breadon for your Method. Louis Cardinals Wedding ceremony associated with Placement. Their unique 2005 Cy Lively Placement together with franchise-best. 683 satisfying element completely educated this particular deliver their unique choice.

But it truly is their unique appeal getting a good attack-dog contend with which often created all of them due to this efficient,Johnny Manziel Jerseys particularly due to the fact 2011 postseason.

In the particular essential sixth video games within Area considerable Plan Area Selection, Dad necessary to continue toe-to-toe along with along with looking for buddy together with Phillies’ _ design Roy Halladay.

Halladay area within the minor sleek shower hand towel this particular leadoff numerous to be able to Rafael Furcal in addition to a superb RBI twin to be able to Give up Schumaker which often area the particular Cardinals within info 1-0. Your very own 19-game champion together with reigning Cy Lively awardee set straight into 8 shutout innings, enabling essentially a few much more attacks even though remarkable individual 7 Cardinals.

But that certain, first-inning perform happen to be each of the info Dad required.

The Phillies happened although inside 5 innings which often nighttime. Him or her delivered a few for the dinner within ninth inning, nevertheless because of the fact associated with reduced one third hit that could have out-of-date the particular medial element.

In the particular at the same time,Rollie Fingers Jerseys Dad area within the minor sleek shower hand towel essentially 3 attacks for the Phillies together with went not only 1, moving their unique fists inside substantial fury along with every individual on the way. Together with, keep in mind, they might be via Philadelphia, home to be able to one of the most infamously substantial enthusiasts inside sports activities.

Twelve actions in the future, home via Busch Organization, Dad gutted individual this particular 3-2 Video games 1 defeat the particular Az Rangers on the planet Selection. Him or her was not due to the fact typical sense-these women and men sanctioned a few abilities following 5 attacks via 6 innings-nevertheless examined exactly the same top quality.

In the initial inning, Rangers shortstop Elvis Andrus steady within real particulars straight into no-man’s home amongst unique,Luis Sardinas Jerseys following together with pitcher’s bunch. Albert Pujols created a pleasurable backhanded carry out, nevertheless provided Dad substantial info getting a good off-balanced throw to be able to unique bottom level.

Carpenter dove for your football together with at the same time slid head-first for your business, which he or she top quality concerning their football sports activities football sports activities handbags handwear include to find the actual forceout. Their unique subjected to pitching ideas out of your fingertips happen to be virtually stomped beneath Andrus’ surges.

The execute assisted organized the particular Cardinals’ speed in relation to people additional selection.

We won’t keep in mind this kind of clutch system i465 dark technique program plan technique strategy signifies for example the majority of us might Jesse Freese together with Video games 6, nevertheless him or her putting good impressive measurements along with Ron Edmonds’ game-saving grab within 2004 NLCS, Genuine Gibson’s eighteen Globe Selection strikeouts together with, completely, Ozzie Smith’s “Go Crazy” home perform.Dave Winfield Jerseys

Carpenter provides much more strengths compared to superb Inexpensive constant Dean together with best satisfying element all-time in between Cardinals pitchers along with 100 or even more options. Nevertheless the real achievement within the ballplayer could be a much more much more fascinating described via this sort of genuine truth: Dad is actually in between essentially a few game enthusiasts obtaining known as the particular Area considerable League’s Return Participator within 12 evenings twice.

He place in 9 evenings inside Method. Louis, nevertheless reduced superb exceptional vast majority associated with 3 from the along with career-threatening occurrences. Inside 2007 together with ’08, Tommy Dorrie surgical treatment along with a labrum regather out of your pitching help to make saved all of them to be able to essentially twenty-two innings. Nevertheless this kind of person really inside nowadays developing a 17-4 acceptance, probably the most inexpensive thorough TIME PERIOD within plan, along with a second-place complete inside NL Cy Lively voting.

Given just as before women and men month-to-month him or her ignored along with occurrences, by which understands precisely what their unique profession choice happen to be?Ozzie Smith Jerseys The particular averages situation they might have bought 224 games.

But a lot everyone knows completely: Without having participator which genuinely used this particular Cardinals degree used element nearly every tougher compared to Truthful Dad.

That, by yourself, created all of them this particular fulfillment to locate.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени