Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Analysis discovers attainable treatment to avoid ‘chemobrain’

April 12 (UPI) – Scientists inside the College associated with Kansas might have discovered the particular achievable recuperation remedy to assist most cancers sufferers coping with chemobrain.

Chemobrain is usually a cognitive disability close to one-third associated with most cancers sufferers encounter following remedy as well as chemotherapy, in addition to a analysis previously this season inside the College associated with Rochester discovered chemobrain is actually standard amongst busts most cancers sufferers.

With the most recent analysis, released within the diary Carry out Ideas Evaluation, scientists situation they’ve a better knowledge of the problem along with believe these people may avoid changes within the ideas through remedy which produce this specific.

„It’s something physicians discovered because of the fact sufferers happen to be worrying,Tyreek Hill Jersey within. Erika Manley, an associate at work at the office in the office teacher associated with biochemistry and biology as well as the field of biology inside the College associated with Kansas, pointed out within the pr release. „Symptoms include apparent along with voiced space for storage reduce – in the event you make use of a conversation as well as an individual, you might have trouble remembering this specific. You may have attention credit card debt,Alex Smith Jersey as a result if you are attempting to handle taxation’s it may be hard to be able to concentrate. In addition, this particular can lead to the particular decrease within digesting pace, as a result it might be harder to consider within your foot. You might have difficulty recalling keywords and phrases. An entire quantity of items which may are unsuccessful. „

Previous evaluation by way of Manley released within ACS Material Neuroscience proven chemotherapy’s impact in regards to the discharge along with customer base within the main anxious strategy neurotransmitters dopamine along with serotonin.Dustin Colquitt Jersey

In the most recent analysis, the specific scientists discovered greater amounts of hydrogen peroxide within the ideas, together with reduced discharge along with customer base within the neurotransmitters dopamine along with serotonin within rodents following they’ve been handled as well as chemotherapy.

The scientists discovered the specific materials KU-32, produced from KU, seemed to avoid cognitive decrease within rodents that have been because of chemotherapy.

KU-32 functions resulting in warmness surprise reaction,Len Dawson Jersey that glasses tissue and could battle the specific harmful final results associated with hydrogen peroxide, the specific scientists pointed out.

„In the very first results, the majority of us discovered which hydrogen peroxide rapidly increases within the ideas associated with chemotherapy-treated rodents, within. Manley pointed out. „Because hydrogen peroxide is usually a reactive environment kinds along with possibly harmful,Charcandrick West Jersey it might impact cognitive execute. Additionally, we might make use of a treatment that may carry out as being a precautionary in order to deal with this particular. The majority of us discovered which KU-32 helps in avoiding cognitive disability, combined with the initial neurochemical data announce it might avoid increases within hydrogen peroxide manufacturing. „

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени