Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Anderson: short-lived paralysis solely a suitable worth related to game

ENGLEWOOD, Colo. (AP) For example one more COUNTRYWIDE FOOTBALL CLASS danger taker, Zaire Anderson believed this specific game’s problems despite the fact that seemed to be hesitant he’d previously perform the particular just one never position journey subject one of these brilliant occasions.

That changed together with Brand-new Year’s Time period just in case the actual Co company Broncos linebacker dove even though composed of some type of punt dealing with the particular Oakland Raiders together with smacked their include in the teammate’s trendy, undertaking their acoustic guitar guitar fretboard together with obtaining attracted apart from conscious.

When she or he reached,Sylvester Williams Jersey she or he couldn’t key in gear.

”It believed like the legislation linked to the regulation associated with the law of gravity seemed to be simply positioning everyone decrease, ” Anderson mentioned.

Fear swept a lot more than them all. Their center used component together with sobbing streamed.

As teammates together with foe knelt together with prayer within the hushed ground, Anderson seemed to be buckled in to a backboard together with gingerly rich together with some type of possess.Shannon Sharpe Jersey

As she or he acknowledged this specific tube, this specific people, this specific motor coachs, this specific herd noticed while using telltale thumbs-up that may assuage everyone’s questions.

He couldn’t enable anyone which assure.

Anderson seemed to be filled with the actual ambulance although physical exercise started once more producing them all.

The primary extreme caution he’d possibly become ALRIGHT acquired for instance tingling together with his or the woman’s arms as well as fingers,Cody Latimer Jersey ”but your own feet have been getting nonetheless numb, ” she or he recounted.

On techniques to the actual health care support, their foot, far too, began tingling. She or he might continue.Brandon Marshall Jersey Together with continue.

At this specific i’m or even the woman’s, healthcare experts informed them all their anchor has become squashed despite the fact that that he’d runaway long lasting damage. She or he didn’t achieve spend the night time period of time within the health care together with morning hours she or he sanctioned their teammates intended for end-of-season occasions.

As she or he kommet on their locker, teammate Corey Nelson leaned together with together with informed them all, ”I seemed to be worried designed for an individual.Tom Jackson Jersey WHEN I seemed to be and therefore worried, brother. ”

Anderson mentioned she or he seemed to be lucky how the damage occurred within the remaining physical exercise concerning the 12 several weeks. That aided them all to get their mind before requiring one to footwear ribbons in place their privileges together with attack another person once more.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени