Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Angels Information Take advantage of Rasmussen announces their pension through football.

California indigenous as well as Angels remaining passed glass pitcher Take advantage of Rasmussen introduced their pension through main category football the other day. This news arriving simply along with below 3 days to visit prior to starting day time.

Rasmussen had been stated away waivers through the La Angels upon Dec 23rd, 2015 in the Seattle Mariners. Just before their expert football profession, Rasmussen performed for that College Associated with Ca from La (UCLA). Their pitching from UCLA assisted launch the actual Bruins to some report 51-17 this year.Andrew Heaney Jersey He or she assisted guide the actual Bruins towards the 2010 University Globe Sequence dropping in order to Sc within the sequence. Rasmussen had been 11-3 having a two. seventy two PERIOD, accumulating 128 strikeouts in only more than 109 innings.

Following university, Rasmussen performed with regard to a number of groups within the small leagues. Upon 06 tenth, 08 he or she authorized using the Ohio Marlins as well as started their small category visit.Mike Trout Jersey Individuals groups range from the Greensboro Grasshoppers, The actual Corpus Christi Barbs, The actual Chattanooga Lookouts, and also the Zoysia Bisons. Rasmussen completed their small category profession having a four. fifty two PERIOD actively playing nearly 5 months along with numerous groups prior to as well as following obtaining their chance in the large leagues.

More through Halo Hangout

Rasmussen’s main category debut arrived upon Might twentieth 2014 following becoming known as upward through the Toronto Azure Jays. Within their debut he or she frequency towards Donald Ortiz as well as triggered the groundout in order to safe the 7-4 as opposed to the actual Red-colored Sox.Ricky Nolasco Jersey

He performed just 9 times with regard to Toronto subsequent their debut prior to becoming repaid right down to the actual Zoysia Bisons. Following their industry towards the Seattle Mariners within 2015 he or she once again, confronted Ortiz within additional innings as well as hit him or her away final July.

In their expert profession, Rasmussen might message within thirty video games by having an PERIOD associated with 7. 2009, along with a earn portion associated with. 667.Andrew Heaney Jersey Rasmussen’s pension couldn’t came from most detrimental period for that Angels because pitching is really a issue starting this year. Nevertheless, Rasmussen supplied some good times whenever he or she obtained their chance in the large leagues. Rasmussen is actually wishing to obtain a Grasp level running a business Management. The other day, Rasmussen talked along with Alden Gonzalez associated with MLB. com stating “I understood it had been the best point personally, It’s not really the best point for everybody,Huston Street Jersey as well as WE don’t anticipate everybody to comprehend this, as well as that’s OKAY. However it had been the best point personally, as well as I’m greatly from serenity by using it as well as I’m prepared to begin which following section with regard to personally. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени