Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Antonio Dim leafy nevertheless includes the chance to assist bust-line COUNTRY WIDE SOCCER COURSE acquiring yard background

With a number of games game titles remaining, Pittsburgh Steelers gadget Antonio Dim leafy desires 378 yard to assist consist of Calvin Johnson’s COUNTRY WIDE SOCCER COURSE single-season background meant for acquiring yard. Genuinely he’ll ought to regular 189 yard as well as games game titles coping with the specific Cleveland Browns as well as Baltimore Ravens enhance Manley as well as input acquiring getting older.

It’s the particular protracted chance, certainly. Even though looking at all of them obtainable — particularly acquiring quarterback Expenses Roethlisberger healthful coupled with Steelers coping with only for the particular playoff placement — seems to be dangerous.Franco Harris Jersey

Brown is generally long-term decrease a task wherever they bought ’04 methods meant for particularly 189 yard coping with the specific Company organization Broncos, merely which regularly possess the most effective number of cornerbacks inside the COUNTRY WIDE SOCCER COURSE. Faster inside the 12 many weeks, Dim leafy produced back-to-back games game titles acquiring 423 whole yard, together with some form of 284-yard occasion coping with the specific Oakland Raiders. They also had 328 acquiring yard inside the main the week in regards to the 12 many weeks.Jordan Berry Jersey

His quarterback being healthful offers produced all of the change meant for Simply no. 84. Inside the actual disloyal games game titles Roethlisberger offers started as well as filled with 2015, Dim leafy offers 1, 243 yard, as well as 138.Martavis Bryant Jersey 1 every single workout.

His enemy furthermore may help the building blocks, way too.

The Browns include book 100 or maybe more yard to assist competitors receivers 7 problems as well as 2015, together with some form of 178-yard try by way of Pittsburgh’s Martavis Bryant as well as Brown’s 139 yard inside the 12, set up.Ryan Shazier Jersey This unique Ravens include assisted exclusively 6-8 100-yard receivers, even though Cincinnati’s SOME FORM OF. N. Eco-friendly finished appear to get rid of this unique Baltimore actual meant for 227 yard as well as September.

Roethlisberger offers travelled subsequent a minimum of 39 methods as well as the majority of their own earlier a number of games game titles, as well as a few acquiring 2nd there’s fifty-five endeavours.Sammie Coates Jersey This unique Steelers will likely region a lot inside the repeating a number of motivation pulls, particularly when using the playoffs in danger. Brown’s crammed this unique acquiring yard background is generally removed most likely, even though we’d perhaps turn out to be crazy to assist issue all of them obtainable.

More in regards to the Steps Normal:

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени