Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Arctic drilling pointed out important every single child security

DALLAS, ’04 two (UPI) – Enthusiasts within the House-passed power expenses pointed out Thurs which drilling within the Arctic Country wide Animals Sanctuary is essential every single child building OUGH. ERSUS. house gasoline manufacturing along with health and fitness homeland security.

In continue as well as Teamsters people, Power Assistant Spencer Abraham, Sen. Kay Bailey Hutchison, R-Texas, along with Teamsters regulators suggested the specific All of us united states senate every single child continue the specific expenses, such as uncertain exploratory drilling in regards to the perfect sanctuary.

„We think Republicans along with Democrats happen to be correct in your house once they handed the particular expenses which incorporated drilling within Ak in a region regarding what size a considerable town airport terminal, via a location regarding what size Sc,Sam Acho Jersey within. the power assistant pointed out.

Abraham along with Hutchison pointed out due to the fact September. 11 power is becoming a problem associated with country wide security along with country must decrease it’s reliance on globally gasoline. Regarding sixty percent within the country’s gasoline happens globally nations.

„We can’t possess homeland security whenever the majority of us do not manage the specific balance associated with fuel in addition to gas costs within our nation, within. Hutchison pointed out. „In the best the week alone the high cost upon power offers elevated fourteen pennies. At the moment everybody of the man or woman who tend to be generating cars know what which will with regard to the main thing. „

About 50 teamsters happen to be collected concerning the plan as well as Abraham along with Hutchison since they voiced inside the Yellow-colored Transport pick-up lethal within Dallas. The specific romantic relationship is usually a efficient internet marketer within the power expenses which seems concerning conversation a couple weeks within the united states us senate.

Tyson Manley,Mike Ditka Jersey vice head within the Teamsters the actual the southern area of a part of area, stated issue which america is really depending on globally gasoline, particularly inside the Center Asian. They pointed out any kind of power expenses must include drilling within ANWAR to improve house manufacturing.

„We require a expenses that could supply more than solar power panels, reduce thermostats along with strolling instead of generating, within. they pointed out.

At the data meeting, Abraham along with Hutchison happen to be requested with regards to the assertion Concludes within the OUGH. ERSUS. Geological Investigation which knowledgeable drilling within the sanctuary may harm populations associated with caribou, musk oxen,Jay Cutler Jersey along with polar provides that variety while using region.

Hutchison along with Abraham pointed out the research happen to be depending on old techniques along with didn’t think about the brand-new means of drilling which decrease difficulties for that environment.

„It presumes the specific old type of techniques within drilling that’s not whatsoever highly relevant to everything you might execute, that is restrict the specific drilling every single child two, 000 kms within the whole ANWAR, that is dimension associated with Sc, within. Hutchison pointed out.

Abraham recognized how the specific USGS analysis seen several conditions associated with improvement in regards to the sanctuary. They pointed out the power bill’s recommended drilling region is actually scaled-down following 1. 5 1000 kms within the report’s most unfortunate situation situation along with the effect will probably be minimal.

In an excellent conference later on, Adam Kolton,Walter Payton Jersey arctic marketing campaign film overseer for the Ak Wilds Course, pointed out the power expenses marketed by way of Abraham might reduce a great deal lacking exactly what they wants to accomplish within power self-reliance.

„The OUGH. ERSUS. offers beneath 3 % within the planet’s gasoline supplies as a result we’re capable of workout each and every country wide play ground along with animals sanctuary along with shoreline but nevertheless turn out to be such as a lot more than 50 % inside our gasoline, within. they pointed out.

Kolton pointed out 80 % associated with Alaska’s northern down downwards downward slope had been created for gasoline objective along with environmentalists are merely attempting to protect all of those other 5 %. They pointed out other people within the gasoline organization think there’s a much more chance within the deepwater Seaside.

„We require a farsighted method which genuinely decreases the particular reliance not only upon launched gasoline, nonetheless upon gasoline, and that’s certainly not everything you have grown to be out of this assistant from the in addition to this unique management, within.Tracy Porter Jersey they pointed out.

Kolton guarded the specific USGS analysis along with noticed that no matter contemporary resources you are able to nevertheless discover four hundred splatters annual in regards to the north down downwards downward slope associated with Ak.

„It will probably be excellent whenever Senator Hutchison while some within the woman’s element might dedicate a bit more period of time stressing regarding environment oversight within the northern down downwards downward slope gasoline locations along with places businesses aren’t obtaining accountable rather than advertising the particular unclear technique that does not possess systems running this specific, within. they pointed out.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени