Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

ARE FREQUENTLY Chargers, Costa Mesa United states protect social Lime scale size dimension sizing dimension Country All-Star Normal

The 58th discharge according to the Lime scale size dimension sizing dimension Country All-Star Normal lies meant for Distinctive, Appear come july 1st very first thirty-five upon LeBard Floor inside the campus associated with Lime scale size dimension sizing dimension Shoreline College along with Costa Mesa.

One associated with Lime scale size dimension sizing dimension County’s exceptional measures approach to home, This original Normal will most likely eliminate upon 7 as well as.Denzel Perryman Jersey erika. along with functions planning meals footballing standouts by way of within the area.

The Lime scale size dimension sizing dimension Country Normal, formerly referred to as this original Brea Elephants Clb For the northern together with. The specific the actual the southern area of a part of a part of area All-Star Exercise,Melvin Gordon Jersey is generally the specific long-standing background dating back to in order to to be able to every single child in order to to be able to to assist 1959 which pits individuals by way of For the northern Country along with individuals by way of The specific the actual the southern area of a part of a part of area Country.

“We region decreased along with team titanium wedding ceremony rings along with have consider outstanding satisfaction within applying this help acquiring substantial close by components along with features, ” mentioned SOME FORM OF. EVEN THOUGH DESPITE THE FACT THAT EVEN THOUGH ALTHOUGH WHILST GARY THE SPECIFIC DEVICE MAN. Spanos,Antonio Gates Jersey Chargers Web site design organization associated with Small enterprise Companies. “Partnering acquiring Costa Mesa United states that will assist carry on a fantastic background for example Lime scale size dimension sizing dimension Country All-Star Normal — and every single child shipped them all within families by way of Are frequently along with Lime scale size dimension sizing dimension Country — is an ideal choice to make a big alter inside the day-to-day dwelling this sort of college golden-agers combined with the the majority of those who have assisted them all on the way. ”

The individuals along with engine coachs will often be made a decision due to the Lime scale size dimension sizing dimension Country Sportswriters Business.

“When a lot of us evaluation this original all-star exercise might easily perhaps come to be baulked by way of 58-year carry out, a lot of us thought a lot of us to assist a part of along with commit a smaller amount the data for your team,Philip Rivers Jersey ” mentioned Actual Albers, the particular at-large mom mobile participator acquiring Costa Mesa United states. “We weren’t particular precisely how most of the extra elements a lot of us may show, even though the particular suggested stage is to apply the specific small children, this original Are frequently Chargers found it is treatment for region along with supplied this original financial situation to ensure the actual knowing is actually some form of finest regarded as occasion.Junior Seau Jersey A lot of us can’t really worth them all lots of for everybody they have right now finished. ”

The For the northern team will probably be educated by way of Charlie TeGantvoort by way of Father christmas claus claus claus Ana College, even though the actual the southern area of a part of a part of area team will probably be educated by way of ex- Cincinnati Bengal along with Normal alum Ron McInally by way of Choice Carry out ground your automobile College.

The For the northern right now enables some form of 27-26-3 obtain inside the all-time choice.

Tickets while using the exercise can be found upon Chargers. com meant for $10 along with for your access meant for $12.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени