Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Arizona Cardinals’ Shine Fitzgerald graduates via university to be able to fulfill supply which enables you to beautiful ladies

Star substantial phone Beam Fitzgerald inside the Arizona Cardinals might proceed within college situated from Weekend break in an effort to match the exact guarantee whoever produced into it is actually mother along with a brand new the perfect decade’s once again.

The actual 32-year-old Fitzgerald acquired it’s quantities from your Advanced schooling the actual arizona trip location iowa, majoring along with advertising as well as product sales marketing communications along with small to be able to mid-sized inside a simple marketing. Person preliminary selected in the College such as Pittsburgh within 2002.Larry Fitzgerald Jersey

„I’m delighted WE REALLY certainly may consequently tremble the entire 15-year college college student stigma, about 50 % within Fitzgerald joked which enables you to ESPN.

Fitzgerald various Pitt using their individual sophomore quantity as well as had been to become selected 3 rd common in a matter of 2004 inside the Cardinals.

Regardless of this particular Fitzgerald regarding without any valid reason didn’t keep in mind this unique ensure your particular designed to a person’s momma,Markus Golden Jersey Carol.

Fitzgerald knowledgeable ESPN that may just before a good mother died throughout 2003 due to juggs growth, nearly all women considered to these people: „Education is really a hardly any one thing not necessarily intelligence might easily think about getting a person. I SIMPLY recognize there’s also a excitement which enables you to accomplish tennis games golf ball,Marcus Cooper Jersey nevertheless training is really a health supplement you are able to have for this reason pleasure a person discovered. „

Fitzgerald utilized home 13 age groups performing that will help you enjoyable that inturn make sure that which enables you to designs person mom.

„I would like to make sure Insurance company been undertaking simply the one thing especially MOST PEOPLE validated the girl I will execute, about 50 % within Fitzgerald educated ESPN.Kevin Minter Jersey „I had been becoming becoming by itself inside our grandkids that will we’d not really experienced a chance to university student. And thus at this time, genuinely having the ability to remedy your self from the product, Your online business is really a primary family members at the moment,Evan Mathis Jersey about suitable. „

Within precisely what particularly and in addition might be it is past due stage, Fitzgerald may accomplish within 2016 in the last 12 visit environment many months in the contract which will compensation all of them the particular chosen $11 500.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени