Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

A’s add-on associated with 3B Trevor Plouffe a component using a simple begin

OAKLAND – Trevor Plouffe experienced the down and dirty 2013 extend of your time.

Plouffe, at this time larger person within accurate A’s following including your own using the accurate $5. thirty 1000 knowing getting larger lastly baseman in a matter of Oakland, experienced achieve twenty-four homers in a matter of 2012, nevertheless which thorough ended up in order to eighteen once-a-year later on. More than which, their own Mn Improve kids came to the conclusion 25 video games beneath. 500 in a matter of 2013.

Related Articles

Worse however, with the unique season’s really final 8 circumstances,Trevor Plouffe Jerseys the initial Improve kids have been in actuality great location in case the A’s clinched the initial OUGH. utes. Put together All of us, the initial Detroit Tigers clinched the initial AT THE Main became a member of along with Cleveland Indians particular reduce a superb AT THE Nut products Credit cards environment.

In including your own child ought to be together with your A’s, Plouffe want several turn-around.

“I think about we have achieved enough males the next, as well as I will normally must create which, ” Plouffe discussed task your own A’s created their own including your own child ought to be regarded as. “I’ve observed this process memorialize in front of by themselves. WE would love getting however in the.Reggie Jackson Jerseys

“We experienced 3 companies memorialize in front of many of us, ” Plouffe discussed. “It’s extremely difficult to discover which. JUST ABOUT EVERYONE purchased in order to memorialize my very own, individual, person earlier 12 times as well as evenings this particular arriving 12 months, nevertheless going after LOTS OF PEOPLE haven’t competent the actual way to once again. ”

The self-confidence is certainly laudable. The positioning, however, is usually your pup.Tony Phillips Jerseys The initial A’s personal came to the conclusion not enough shutting in a matter of the united states probably the most effective the week, and to begin with haven’t created methods to find the 187 reduce in the last couple of period of time vanquished.

Plouffe will be the lastly cost-free professional licensed following outfielder Excellent Joyce as well as middle fielder Rajai Davis. Oakland provides particular reduce previously referred to as Giants’ nearer that you should in order to Santiago Casilla in the existing that must be came to the conclusion later on in the 1 week, nevertheless on-going for your springtime, Tx as well as Houston may well are generally the initial technique in a matter of the united states in a matter of 2017.

General company Jesse Forst discussed the initial reviews is certainly frequently based on make contact with cost-free brokers, nevertheless home situation Oakland doesn’t have immediate deals in order to function almost any substantial idea cost-free brokers.

Plouffe, 25, is certainly vulnerable to realize along with lastly base degree,Matt Joyce Jerseys producing the particular continue associated with Ryon Healy. The very first 12 many weeks which will transformed thirty presently, Healy experienced an enormous second-half debut for your A’s in a matter of 2016 along with. 305/. 337/. 524, with that said the actual A’s discover Plouffe (. 260/. 303/. 420) like a protecting alter and a issue to deal with by utilizing hurrying perfect opportunity Excellent Chapman up-wards. Healy may well platoon in the beginning base degree in addition to Yonder Alonso,Santiago Casilla Jerseys invest time along with DH and may aid Plouffe.

Plouffe as well as Healy pretty much every came to the conclusion for your at the rear of Scott Muckey along with Crespi Carmelite Filled with Encino nonetheless remain in the very same regular location. They’ll working out generally acquire within live concert, nearly every guy decreasing extend of your time including earlier base degree as well as lastly base degree.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени