Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

A’s Gleaming Joyce attacks the specific incredible gadget, and a home run, too

He additionally skilled the specific homer and a 1,

The incredible gadget resulted in inside the initial inning anytime these people launched the specific enhance for your proper related to center region together with Texas center fielder Carlos Gomez might jump greater adequate in order to loft their unique football soccer football baseball glove within the real secure safe secure fencing together with provide you with the real basketball once more, denying Joyce precisely what had been their unique initial home run inside the time-frame.http://www.athleticsmlbonline.com/sonny-gray-jersey.dhtml

That initial homer wasn’t extented delayed. Of the subsequent at-bat inside the third inning, prone to the particular supper in addition to two males on together with Rangers’ newbie THE SPECIFIC. LARGE CAPITAL T. Griffin obtaining banned well-liked,http://www.athleticsmlbonline.com/jed-lowrie-jersey.dhtml Joyce hopped in regards to the Griffin execute together with blasted this unique aside in order to proper region. These people additionally singled inside the fifth inning before leaping aside of the last at-bat.

Joyce wouldn’t keep on so far as showing because of the fact these people hit the particular basketball harder inside the initial inning when compared with these people execute their unique second time period up-wards, nevertheless there’s a sensation related to futility by way of the one which acquired apart anytime these people talked about this unique conducting a video gaming.

„I wouldn’t authorization; Personally THE MAJORITY OF US hit the next 1 far better,Yonder Alonso Jersey“ Joyce stated anytime asked for. Subsequent resulted in a long rapidly stop. „But something resulted in inside the fallen create, together with that’s the bigger picture.“

What Joyce may determine in order to is really that Gomez’s catch stifled any type of chance by way of previously offense within the A’s despite the fact that revitalizing the specific Texas team that skilled fallen it’s very preliminary 3 game titles inside the time-frame.http://www.athleticsmlbonline.com/marcus-semien-jersey.dhtml The particular Rangers may continue in order to score three times inside the bottom using the initial together with 5 events inside the second on the way using a 10-5 create.

„No concern, that was a large perform while using person, proper inside the access,“ these people stated.Sean Doolittle Jersey „It kind of provided them all numerous inspiration and several pleasure of the choose. Together with it’s formerly right now. You are able to kind of wish components a number of, nevertheless. …“

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени