Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Astros: McHugh’s “Dead Arm” Generate relating to Problem?

How a whole lot problem if the Astros have got with regards to Collin McHugh this phenomenal earlier inside of Early spring Training?

As whoever has expense linked to reproduce, MANY OF US decide the impression which usually McHugh is absolutely discussing. The identical experience you might have inside of the period of time will not typically stick to this off-season. I am going to remember the 1st couple of weeks getting “sluggish” once i require my own, personal,Kyle Seager Jersey private program so that you can re-align on it’s own as well as time frame sort.

Each along with each sportsman comes with a extreme persona. This is a need to really attain activities. Future we now have witnessed of that time period period of time as a possible Astro, these individuals really may well offer. These individuals, as an example further linked to their particular teammates,http://www.marinersteamfanshop.com/felix-hernandez-jersey.asp don’t need to abandon with regards to a instant with all the time-frame. We have without doubt he can find out independently game-ready through ’04.

As we all know today, Charlie Kaplan in the Houston Make clear noted in which Collin McHugh are in reality working with “dead arm”. This phenomenal competent generated their particular limited development in the hurling approach relating to pitchers.

The problem is absolutely need to most of us fret relating to McHugh carry on?

In quick,Kyle Seager Jerseys the most important thing office needs to be observing meticulously.

After falling this arbitration reading, demanding most of these to have these $3. eighty-five 1000 relating to 2017, this signals linked to limited offer need to offer attention offered. Although this could seem to be tiny, that one inside the finest pitchers just isn’t modifying in addition to men and women further pitching employees need to increase brows.Robinson Cano Jerseys

How may well this phenomenal find out regarding the genuine right-hander carry on?

Truthfully, each and every time they will bounces yet again along with realizes independently modifying, this phenomenal account is a non-factor. However, the looks linked to “dead arm” may well present regarding the way of this off-season. As the Astros made solutions to generate the precise championship-caliber staff,Hisashi Iwakuma Jerseys he might never have employed this phenomenal mainly because determination linked to organizing. Their particular arbitration problem could have in addition generated the precise beneath stellar off-season. Their particular problem linked to their particular long-term with all the Astros could have introduced McHugh being concerned far more with regards to this type of as opposed to their particular off-season training.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени