Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Atl Falcons LB Sean Weatherspoon ruptured Achilles, aside regarding time period

FLOWERY DIVISION, Ga. – Falcons linebacker Sean Weatherspoon skilled the actual ruptured proper Achilles in the Carolina Panthers on Weekend break which is aside for your relaxation in the time period, depending on their own agent Jones Williams.

„I sense terrible regarding her or him, in . Williams published inside an e-mail for the Atl Journal-Constitution on Friday.Nick Folk Jerseys

Weatherspoon couldn’t location any type of tension on their own proper lower-leg simply because she or he exited the particular region through the Falcons’ 48-33 sucess inside the Panthers within the Atl Dome.

Weatherspoon experienced checks to consider their education related to their own harm Friday.

The particular Falcons are actually trim through linebacker together with De’Vondre Campbell, which skilled a great rearfoot harm inside through the close a part of physical exercise on Sept. 15, in addition to Steve Worrilow (groin surgery) aside.

Campbell have been knowledgeable with the team he’ll end up being aside 4-6 times. Nevertheless merely a fortnight following a harm,J R Sweezy Jerseys Campbell have been working together with instructors this morning. Campbell, the actual fourth-round choose from Mn, started the particular season-opener in the direction of Tampa These kinds of through weak-side linebacker.

Weatherspoon, which has a thorough harm history, have been completing regarding Campbell.

Weatherspoon’s harm have been launched just like a calf/Achilles harm on their own proper lower-leg.Lee Roy Selmon Jerseys The particular team doctor skilled Weatherspoon construct about the table simply because she or he tried to be able to flex the particular Achilles on their own bent lower-leg.

„I think consequently, in . Campbell mentioned anytime asked for when she or he have been close to returning. „It’s enhancing. „

Campbell mentioned he’ll make an effort to carry out in the direction of Co inside seven days 5.

„I may need to, in .Noah Spence Jerseys she or he mentioned because of the accidents. „They mentioned I’m recuperation fast. ALL OF US may need to come back. All of us may notice. „

Weatherspoon missed the entire 2014 time period using a divided Achilles in addition to have been harm Weekend break inside the fourth 1 / 4 from the 48-33 overcome the particular Carolina Panthers.

Weatherspoon, twenty-eight, furthermore skilled the actual Lisfranc ft harm inside 2013.Keith Tandy Jerseys

The particular Falcons launched her or him again about the one-year, $1 thousand provide this season subsequent she or he spent 2015 while using Arizona Cardinals.

Atl drafted Weatherspoon inside the initial round in the 2010 create. She or he sanctioned the actual five-year, $17. 5 thousand provide just like a very first 12 months.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени