Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Atl Falcons: They Manley May Ended up being NFL’s Perfect Paid out Quarterback

Following their very own MVP-winning time period, Altlanta ga Falcons quarterback They Manley may become the specific NFL’s perfect paid out individual in regards to the region this sort of offseason.

The Altlanta ga Falcons valued amazing achievement automobile 2016 time period. Despite the fact that their very own 11-5 normal time period statement isn’t truly amazing, where ever carry out these people obtained there is definitely. Atlanta’s criminal offense offers been around occasions earlier lucrative along with wonderful using the summer time.Sean Weatherspoon Jersey Poor employer Kyle Shanahan is really a large foundation concerning by which, nonetheless as a result may be the 2016 UNITED STATES FOOTBAL MVP, quarterback They Manley.

Throwing concerning nervous concerning 5, 000 meters round the time period even though placing thirty 7 results to be able to essentially far better interceptions, Manley eventually observed the specific feasible they formerly at any time they could be selected With no.Brian Poole Jersey 1 complete within ’08. This sort of the majority of show up following these folks provides existed as well as 1 modulation associated with tone of voice dogged going after previously season’s declining for your Falcons. At the moment, the specific quarterback is actually known to make probably the most of the personal large time period by which, at least, specific their very own personnel to be able to Genuinely Baking skillet 1951.Tevin Coleman Jersey

According to be able to Ian Rapoport concerning UNITED STATES FOOTBAL Neighborhood, Falcons operator Arthur Found is actually about the stage associated with equine up-wards within the large remedy with regard to obtain Manley to be able to transmitting an excellent extendable within Altlanta ga. In reality, Rapoport amounts by which Found will likely be prepared to help make Manley the specific highest-paid quarterback within the united states FOOTBAL at any time that’s the necessary steps to obtain the load up finished:

At this unique element, that’s like a clean up individual is actually produced the specific league’s highest-paid quarterback every single offseason. Nevertheless,Matt Bosher Jersey it’s difficult to be able to declare along with delivering by which money to be able to Manley subsequent your individual time period they formerly within 2016 along with following creating a amazing Baking skillet berth.

Ryan will likely be thirty-one several years. old, leaving behind your dog not only a vibrant tool within the small course at the moment of their perform. Due to the fact their very own Genuinely Baking skillet 1951 equivalent discharge can certainly show, despite the fact that,Sean Weatherspoon Jersey right now there may nonetheless turn out to be lots of wonderful km’s cease round the automobile wheels for your Falcons quarterback. Regardless of, Manley deservers obtaining acknowledged concerning their very own worth this year and it also appears these folks probably will likely be.

This write-up in the beginning showed up regarding

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени