Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Atl recognized ‘ambushed’ by way of 911 solution secret mystery caller credit rating bogus thieves, regulators situation

VALDOSTA, Ga., Arrive this summer first 8 (UPI) – Within the wake up within the brazen assault upon several cops within Dallas, government bodies within Atl pointed out Concludes they’re thinking about an excellent assault by which seems like the particular bogus 911 solution secret mystery caller ambushed the particular patrolman at any time they cared for immediately the specific suspect’s request help.

According every single child researchers, the specific believe, Stephen Dorrie Beck, known as the specific Valdosta Police Division prior to 8 the particular.Jay Novacek Jersey erika. near by period of time Concludes every single child assertion an automobile break-in along with ask for an excellent officer’s aid.

An uncertainty dispatcher delivered Acknowledged Randall Hancock for that caller’s condo complicated to look at concerning the actual assertion. At any time Hancock resulted in, regulators pointed out, they happen to be instantly finished on.Dez Bryant Jersey

Officials pointed out the specific acknowledged happen to be hit 3 times – at least two times of their guarding layer then when within the belly – right before they came back hearth within the gunman. Beck happen to be hit along with extremely damage by way of Hancock’s come back hearth.

Later Concludes, Valdosta police asked for the assistance of the specific Atl Organization associated with Assessment.

„The person happen to be not really acquainted every single child Acknowledged Hancock throughout the specific experience furthermore it had been later on made a decision the person happen to be Beck, the specific 911 solution secret mystery caller,Brice Butler Jersey within. the specific organization pointed out within the data discharge.

Hancock happen to be documented within continuous situation Concludes morning hours, despite the fact that within comprehensive treatment, along with Beck happen to be in addition hospitalized as well as important mishaps.

Authorities pointed out they’re nevertheless in route associated with searching for Beck’s vehicle.Gavin Escobar Jersey

The GBI pointed out the reason behind your own documenting isn’t nonetheless obvious, nonetheless carry out clarify the specific likeness relating to the criminal offense along with the shootings within Dallas.

„There isn’t any sign in the website link together with police shootings within Dallas, within. the specific GBI stated.

.Charles Haley Jersey

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени