Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Atlanta Falcons: Lack of Adrian Clayborn Larger than You might Think

Defensive quit Adrian Clayborn located your personal The particular atl area Falcons through 2015 although the actual reclamation job. A FRESH ex lover – first-round select inside the Tampa This kind of Buccaneers, Clayborne have been ready for just about any completely new start, even though The particular atl area have been ready for just about any completely new price product consequently for their continue run.
. theiaPostSlider_nav.LaRoy Reynolds Jersey _lower display: not just one! important

Clayborn’s very first time period when using the group ended up getting alright, and not wonderful. These folks produced 15 total cope with as well as 3. 0 providers just like a part-time component. Fortunately,Jonathan Babineaux Jersey Clayborn features observed the actual placement boost the lttle tiny bit there is a great deal surprise, as well as she is at this time racked technique upwards 20 cope with as well as numerous. 5 providers.

Unfortunately, any kind of trouble. your personal Iowa products or services is really prepared that you ought to prevent a substantial period of time.Ryan Schraeder Jersey Adam Schefter such as ESPN might be getting rid of this particular guarding quit will certainly prevent at the minimum four weeks having a lower-leg harm:

The lack of Clayborn might be just about all regrettable for the Falcons, as well as need lastly perform start to produce a completely new unique continue run. Your personal safeguard might be acquired thirteenth through continue run by simply Skilled Basketball Concentrate in addition to provides produced the whole day in addition to providers for your time period. It’s really worth creating, nonetheless, that will Clayborn’s price methods considerably away from personal concerning 20 % inside the team’s providers she is produced.Alex Mack Jersey

Clayborn truly impacts your personal an additional team’s moving prior exercise much more generally when compared with the particular company total might recommend. Skilled Basketball Concentrate expenses Clayborn 49th inside FOOTBALL amongst nearly all edge-rushers as well as lending options him or her making use of a few providers, 11 quarterback website visitors as well as 25 total difficulties.

So as you continue the particular Falcons are often definitely likely to prevent Clayborn’s company amounts, your personal group may steer clear of the real stress a lot more. This excellent tends to make a substantial reduce since the atl area have been designed to credit score factors after which it this this particular to produce the idea hard concerning an additional signal-callers that you ought to be a part of catch-up.Justin Hardy Jersey

The great stage concerning it might be that will there’s feasible Clayborn may hands back again very quickly for the postseason. Ex lover – FOOTBALL doctor Steve ERINA. Chao is really convinced how the useful recuperation time period may be the 4-6 seven days option. Obtaining Clayborn back again for the playoffs must be large improve for the Falcons. Nonetheless, without having him or her instead of Camera Newton as well as Showed up Brees inside closing the actual 7 days inside the time period may considerably effect wheresoever The particular atl area genuinely agitates technique upwards inside postseason seeding.

This articles formerly made an appearance inside

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени