Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Atlanta governor indicators expenses in order to legalize healthcare cannabis

ATLANTA, 04 sixteen (UPI) – Atlanta Gov. Nathan Offer, authorized the expenses Thurs legalizing healthcare cannabis within the condition, however queries nevertheless stay about how exactly sufferers that frantically require the actual medication can get this.

The expenses,Matt Bryant Jerseys that required impact instantly, causes it to be lawful for those who are afflicted by end-stage most cancers along with other devastating illnesses to own as much as 20 oz . associated with marijuana essential oil having a doctor’s authorization along with a condition enable. However it is nevertheless unlawful in order to develop, produce as well as market cannabis within Atlanta, meaning sufferers would need to journey in order to additional says exactly where developing as well as creating is actually lawful,Justin Hardy Jerseys for example Co. Because the us government nevertheless outlaws ownership associated with cannabis, traversing condition outlines might present substantial difficulties.

„It it’s still unlawful to market this, inch Daniel Macris, BOSS associated with Halcyon Organics,Devonta Freeman Jersey that expenses by itself because Atlanta’s very first healthcare cannabis organization, informed WXIA. „We might encounter required minimums with regard to trafficking as well as production, therefore we are not really going to do this with this condition. „

The brand new regulation enables using marijuana essential oil with regard to 8 health conditions which are serious or even throughout their finish phase:

– Cancer

– Amyotrophic Horizontal Sclerosis (also referred to as ALS or even Lou Gehrig’s Disease)

– Several Sclerosis

– Crohn’s Disease

– Mitochondrial Disease

– Parkinson’s Disease

– Sickle Cellular Disease

– Seizure disorders

The regulation demands the actual essential oil include a maximum of 5 % THC, the actual high-inducing chemical substance present in cannabis,Keanu Neal Jerseys as well as legalizes medical tests to help research the actual medication.

While the actual prickly query associated with exactly how sufferers may entry the actual medication is actually however to become exercised, numerous groups of ill kids say they’re pleased to begin to see the brand new regulation.

Janea Cox, that relocated in order to Co therefore the woman’s 5-year-old child Haleigh might get access to healthcare cannabis with regard to alleviation associated with the woman’s undeniable seizures, stated she is happy to maneuver home.Taylor Gabriel Jerseys

„Colorado may be great in order to all of us, however Georgia’s house. Georgia’s certainly house, inch your woman stated. „This indicates the planet in order to all of us, „

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени