Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Away along with aged: brand new appear revealed with regard to twentieth period because Titans

NASHVILLE, Tenn. (AP) The actual Tn Titans tend to be proceeding to their twentieth period with this nickname wearing a brand new appear which ended up much more of the revise showcasing a few delicate modifications.

And the actual Titans on their own adore the actual overhaul.

„This is actually which brutal, difficult, Titan appear that people just about all desired, inch linebacker John Orakpo stated decked away within the all-white street standard. „I had been type of suspicious in the beginning using the totally new standard alter as well as such things as which since you obtained therefore familiar with the actual aged types. However these types of, we will adore all of them. I understand all of those other men are likely to adore all of them as well. „

The Titans revealed the very first main overhaul of the outfits within 2 full decades Thursday evening along with a significant celebration of the style display. https://www.officialtitansfansshop.com/eddie-george-jersey-c-19/ Approximately 20, 000 enthusiasts loaded make in order to make more than 2 town obstructs obstructed away upon Nashville’s well-known honky tonk strip for that occasion becoming assigned having a live concert through well-liked nation take duo Sarasota Atlanta Collection as well as fireworks.

„Man, it had been electrical, inch All-Pro security Kevin Byard stated. „I did not recognize the number of everyone was available till WE really obtained upon phase also it had been extending away to date back again upon Broadway guy it had been superb guy simply to observe a lot of enthusiasts fired up to determine this particular jacket despite the fact that the actual drip as well as such things as it’s certainly excellent. „

Quarterback Marcus Mariota, Byard, Orakpo, restricted finish Delanie Master as well as Professional Bowlers within remaining deal with Taylor Lewan as well as protective lineman Jurrell Casey demonstrated away all of the choices on the phase over the water through Nissan Arena.

Controlling proprietor Amy Adams Strunk offered a few ideas in the NATIONAL FOOTBALL LEAGUE proprietors conferences, observing just about all the woman’s buddies within Tn as well as Tx happen to be looking to get the woman’s in order to drip exactly what the actual outfits will appear such as. Your woman experienced guaranteed the „significant“ alter as to the was initially launched within 04 1999 included in the franchise’s change in the Tn Oilers and also the aged Houston logo design as well as outfits. https://www.officialtitansfansshop.com/delanie-walker-jersey-c-13/

The Titans’ outfits experienced really small adjustments within 2012, along with Nike introduction a few brand new technologies, however basically the appear continued to be exactly the same.

The greatest change includes the actual headgear since the Titans ‘re going through whitened along with 2 deep blue lines in order to deep blue along with 1 stripe within two-toned metallic for any blade. The actual fireball continues to be about the attributes.

For the actual jacket, the actual Titans may put on navy blue in your own home, whitened on the highway as well as gentle azure since the colour hurry choice. The actual alter occurs the actual shoulder blades having a two-toned metallic mimicking the actual blade within the group logo design and also a brand new gentle azure place below every equip. Gleam two-tone metallic stripe on the exterior from the trousers.

The amounts have a stage honoring the actual state northeast part, along with red-colored superstars in the Tn banner within the back again neckline.

Tennessee may be teasing the brand new outfits with regard to days following the business had been sent through Brand new Britain within the divisional circular from the playoffs prior to shooting trainer Paul Mularkey after which employing brand new trainer Paul Vrabel. https://www.officialtitansfansshop.com/marcus-mariota-jersey-c-36/

Eddie George, that assisted expose the initial outfits within 1999, had been available along with Honest Wycheck, Blaine Bishop as well as Craig Hentrich. George stated he or she had been a little envious from the update as well as mentioned how the Titans visited their own single Extremely Dish within Atl the final period the actual group revealed brand new outfits.

„So ideally the actual indicators are proceeding towards using a excellent 12 months for that Titans as well as closing within Atl around traversing within the 1-yard collection for any earn, an excellent Dish earn, inch George stated. „So I am wishing everything results in which excellent end result. „

The large display as well as turnout ought to just assist Nashville’s bet in order to web host the actual NATIONAL FOOTBALL LEAGUE write within possibly 2019 or even 2020, a choice becoming created in the springtime NATIONAL FOOTBALL LEAGUE owners’ conferences.

„I believe Nashville must web host the actual NATIONAL FOOTBALL LEAGUE write, inch Adams Strunk informed enthusiasts. Tennessee Titans Jersey Shop

For much more NATIONAL FOOTBALL LEAGUE protection: /AP-NFL.

Follow Teresa MICHAEL. Master from world wide web. tweets. com/teresamwalker

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени