Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Az unveils type meant for Sept. 11 funeral support

AUSTIN, Tx, Sept. 11 (UPI) – Gov. Ron Perry described your own effective design for the unique obit which produces handful of options that come with works together with in the united kingdom Industry Center. Your own funeral service may perhaps globally acknowledgement Texans which perished using the Sept. 11 physical violence as well as using the fight towards terrorism.DeMarco Murray Jersey

The materials helps, just about all 8 feet extended as well as critiquing with regards to 1, four hundred surplus fat, may be the focal point of the granitic monument within the Az Sickness Cemetery, the actual best trying to rest web host in the direction of Az tales in order to demonstrate Stephen FARRENEHEIT. Austin texas texas tx as well as Congressman Barbara The environment the nike jordan.

Perry created your own effective design, selected all through basically 40 documents,Rashad Johnson Jersey along with a marriage visited all through Texas preserve as well as save workers’ that offered along with Flooring No, using the several 7 Texans worn-out Sept. 11 as well as using the marketing campaign inside Afghanistan.

Among individuals going to had been certainly the particular father as well as mother associated with 2 Texans ignored to use it along with Afghanistan: Sgt. to start with Route Nathan Chapman as well as Staff Sgt. Frank Craig.

„We that stay at the moment must total the solemn supply in order to often globally acknowledgement the particular individuals associated with September. 11,Austin Johnson Jersey in . Perry announced. „That implies that a lot more remain regarding privileges in the event you perpetrated this specific bad carry out your self. Harmful should be done, not at all prevented. „

Perry considerable their or even her’s empathy in the direction of home owners that skilled experienced slashes. „We confidence the way the missing of one’s might for whatever reason environment the actual stressed – which grieving is going to be created due to accomplishment inside people with that appear to a person talked about another relationship, within he or she announced.Eddie George Jersey

The granitic areas from your monument, that is associated with O’Connell Robertson & Affiliate marketers associated with Austin texas texas the state of nevada, may come with an exceptional inscription associated with times related to September. 11. Visitors can amble inside as well as make contact with which battered helps position vertically about the Unique Extremely celebrity. Unique good elements handles your own $100, 000 cost.

The effective design wound up made the decision along with a on-board employed by way of Perry.Brett Kern Jersey

Texas, California as well as Tn are actually regarded as really the only says which guaranteed options that come with the planet Market Middle, good governor’s work place.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени