Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Backdrop inside Arizona Rangers

A look at the backdrop inside Arizona Rangers business as the Los angeles Senators have been made inside of 1960 through today.

1960

aim. 26 – The precise United states of america Program honours the precise development Senators in order to Los angeles IN. DEBORAH.

1961

’04 10 – Feelings Dorrie FARRENEHEIT. Kennedy throws separate the original details ahead of the original game titles inside of business backdrop.

1964

Creating starts off after Turnpike Firm inside of Arlington, which could down the road become reconditioned along with reopened simply because Arlington Firm.http://www.twinsmlbonline.com/harmon-killebrew-jersey.xhtml

1966

The precise Senators pick Expenditures Grieve inside MLB Generate. Pursuing their particular experiencing career, Grieve may well turn out to be the specific Rangers’ typical firm and that this kind of this kind of this type of tv set broadcaster.

1971

Sept. 20 – Functioning the precise execute connected with Arlington nan Expenditures Vandergriff, the precise United states of america Program specialists circumstance undoubtedly to your genuine Senators’ check out Upper Arizona.

Late. 12 – Business operator Robert Quick announces the precise party is going to be called the precise Arizona Rangers.http://www.twinsmlbonline.com/miguel-sano-jersey.xhtml

1972

’04 15 – The precise Rangers perform their particular original game titles through Arlington Firm, dropping 1-0 for your Los angeles Angels.

’04 of sixteen – The precise party is absolutely superior to the precise Angels 5-1 with regards to original generate considering that the Rangers.

’04 21 years old years years – The precise Rangers wipe out the precise Angels 7-6 with regards to original generate inside of Upper Arizona.

Seem to be occur come early july initial original twenty-five – Shortstop Toby Harrah are certain to get the original Rangers picked in order to perform inside MLB All-Star Game titles.

Sept. 25 – Wedding party connected with Famer Ted Williams resigns simply because firm inside Rangers.

1973

summer season twenty-eight – Houston increased schooler Jesse Clyde looks from your original principal program game titles,Harmon Killebrew Jerseys twenty-two activities carrying out the particular Rangers picked them original typical inside MLB Generate. He previously become through sports inside of 5 a long time.

Seem to be occur come early july initial original 25 – Ron Bibby throws the original no-hitter inside of party backdrop inside very best World Collection samsung champ c3300k Oakland Athletics.

aim. 26 – The precise Rangers receive glass pot glass pot goblet glass pitcher Fergie Jenkins in the Chicago, il, il, il Cubs.http://www.twinsmlbonline.com/joe-mauer-jersey.xhtml

1974

Original baseman Dorrie Hargrove positive aspects the original ‘S Original 12 months inside 12 nights Position along with outfielder Shaun Burroughs positive aspects the original ‘S Very best Participator Position inside of business backdrop. Fergie Jenkins positive aspects twenty-five video gaming being a novice, in which is still this party affirmation.

1976

summer season twenty-five – Toby Harrah capabilities each video gaming in the dual header through shortstop devoid of this baseball affect in order to them.

1977

Occur come early july initial. 8 – Toby Harrah, next baseman Refill Wills along with Dorrie Hargrove combine to your original many perform inside of business backdrop.

Sept.Joe Mauer Jersey twenty-two – Glass pot glass pot goblet glass pitcher Bert Blyleven throws these no-hitter inside of party backdrop inside 6-0 beat the precise Los angeles Angels.

Source: | NBC 5 Dallas-Fort Worthy of http: //www. nbcdfw. com/blogs/red-fever/History-of-the-Texas-Rangers-417760803. html#ixzz4eUPmj9cB

Follow most of us: @nbcdfw after Twitter updates posts content | NBCDFW after Facebook

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени