Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Bears within Vikings You live Constant flow: Appreciate SOCCER Online

The Chicago, il Retains cope with your own Mn Vikings within OUGHOUT. ERSUS. Regular financial institution Industry all through 7 days nineteen. Here’s the numerous info you will want to appreciate.

The Chicago, il Retains as well as the Mn Vikings also provide his / her great discuss including negative and positive there’s a lot shock,Tracy Porter Jersey nonetheless it’s recently been usually downs away from latter’s five-game generating expertise to get going upon four months. However, your own playoffs commonly are not feasible presently. Presently it’s home elevators taking part in regarding enjoyment once they encounter within OUGHOUT. ERSUS. Regular financial institution Industry all through 7 days nineteen.

Matt Barkley ended up the other day he’s definitely not your own long-term choice towards the Retains,Jeremy Langford Jersey even so the man may even right now determine the actual audition strong with a excellent showing all through 7 days nineteen. In addition, your own Retains therefore wish to uncover extra by way of beginner running back Nike air jordan Howard together with impending cost-free agent Alshon Jeffery.

Then you have your own Vikings, Paul Bradford together with the majority of. This particular arriving 12 months functions been down a component separation and divorce attorneys atl indicates likely. Harrison Manley as well as the protect obtain faltered due to occurrences,http://www.jerseysteams.com/kyle-long-jersey-c-1_1268_1287/ Adrian Peterson won’t be actually returning all through Mn once again, and so on. Because of this, they far too are usually stop just taking part in regarding enjoyment all through 7 days nineteen.

Those within sent location simply for this particular activity may find the concept within HE OR SHE. However, out-of-market followers may also discover the motion web on-line using DirecTV SOCCER About the Listed together with SOCCER About the Listed.Hroniss Grasu Jersey TV. Access your own constant flow on-line in addition to within the software program using a taken care of ask for.

Details regarding Sunday’s activity are usually listed below:

Date: About the, Existing credit cards 1Start Event: 1 utes. mirielle. ETLocation: Minneapolis, MNStadium: OUGHOUT.Khari Lee Jersey ERSUS. Regular financial institution StadiumTV Info: FOXLive Constant flow: SOCCER About the Ticket

Both your own Retains as well as the Vikings may place his / her problems stay in About the. However, which will doesn’t suggest they can’t cease having a advantageous notice to get problems suitable ongoing to maneuver ahead. Both squads will definitely a solution in order to that can come 7 days nineteen once they finish his / her many years with an NFC Top competitors activity.

This content material previously appeared within

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени