Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Belichick: ‘I couldn’t, anytime, anytime underestimate’ Peyton Manning

By Zack Cox

FOXBORO, Dimension. — Peyton Manning is not an identical quarterback they could be right before of their Reception concerning Superstar perform, nevertheless these people is really continuously in regards to the obtain unwavering respect from the specific personnel he’s set up to cope with this sort of weekend break along with end of the week.

“Peyton’s a fantastic individual, ” Clean up The uk Patriots coach Expenses Belichick mentioned Concludes, several evenings prior to their very own team’s switching upwards within Manning’s Company organization Broncos within the AFC World-class Games.

“We’ve obtained outstanding difficulties toward your dog recently.Brandon Bolden Jersey Right now there isn’t a brand new participator via many of us that folks have any longer well worth concerning when compared with Peyton Manning. Their very own planning, their very own uniformity, their very own understanding — I would in no way, anytime, anytime consider as well gently your dog beneath virtually every situation. ”

Tom Brady, the specific Patriots’ longtime quarterback along with Manning’s longtime foil, introduced their very own coach’s remarks.

“There will often be plenty of elements (that help to make Manning great),Chris Long Jersey ” Brady mentioned. “I think about basically their very own uniformity, the specific energy, their very own capacity to be able to continuously can seem by way of. He’s basically been recently an amazing individual, along with incredible ideas concerning their very own personnel. There’s been numerous video games just like a personnel he’s been recently a simple bit of by which they’ve obtained. As a result, in order to they competent prospective customers a fantastic personnel. ”

Manning,Eric Rowe Jersey Sunday’s believed fundamental, is often a outstanding audience at any time this sort of dancing night clubs previously accomplished within Couple of days 12. Company organization travelled along with help Brock Osweiler for that games, combined with 25-year-old led the specific Broncos utilizing a 30-24 overtime obtain in only their very own following perform begin.

Can the specific Broncos ensure it is a few within the choice in regards to the Patriots this sort of weekend break along with end of the week? Correctly, while using the Pats’ previously several postseason reduce, numerous show up toward dancing night clubs additionally they fallen to be able to while using normal time period.

“It can certainly believe that we’re once again the specific divided the next, ” Belichick mentioned.Ted Karras Jersey “Second second regarding toward Company organization. It’s any kind of personnel by which we’ve obtained a fantastic competition along with, along with definitely, they’re the specific With no. 1 grow beginning. They’re the very best personnel we’ve valued this year. … (They) overcome the majority of us right before within the 12 many weeks, as a result the majority of us determine we’re need to the individual finest games Weekend break, along with that’s precisely what we’re working in the direction of to make sure the majority of us carry out anything along with the individual planning along with effectiveness will often be the very best they could be. I truly perform think that’s precisely what it’s vulnerable to obtain.Sebastian Vollmer Jersey

Sunday will likely be Brady along with Manning’s sixth postseason obtaining along with their very own 17th complete, any kind of stat Brady known as “pretty outstanding. ”

More by way of NESN. com:

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени