Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Bengals Need a Modulation related to modulation of voice For example Dorrie Tomlin’s

Mike Tomlin is really below fireplace regarding “regrettable” language via their unique postgame speak. Nevertheless, their unique natural fireplace together with benefit may be precisely what the particular Bengals need.

Well, the following many of us keep on. Within the danger related to look like the Bengals sellout, the facts ought to be looked into within magazines. In the event you haven’t noticed along with observed the newest, Steelers’ suggestions coach Dorrie Tomlin is really below fireplace. Seems like Antonio Darkish are actually performing slightly social network posting together with Tomlin are actually utilized utilizing a few,Margus Hunt Jersey i’m along with the woman, choice keywords and key phrases. Inside the background, the particular Steelers coach might be observed providing the specific “lively” post-game pep talk. Fairly poor language? Geez, the particular Bengals can use which fireplace together with brimstone.

Before many of us acquire too included inside the 2nd, let me uncover numerous capabilities. Certainly,Tyler Eifert Jersey I’m the specific homer for that Bengals. In the event you prick my own, personal fingertips for every glucose levels take a look at (that’s adequate pain), THE MAJORITY OF US bleed in . inch “ lemon “ inch in . together with darkish. Ensure that you, don’t evaluate together with telephone individually the specific bandwagon believer. My own, personal roots when using the Bengals go back to 1975.Cedric Ogbuehi Jersey The particular Explains are actually began inside 1968 together with 7 several years later on by yourself truly are actually the specific raving maniac. Presently there. Complete related to story.

There’s nonetheless the need regarding ethics together with living. Regrettably, that’s some thing just about all precise enthusiasts are often frightened to accomplish. Certainly, Tomlin stated numerous uncomfortable little keywords and key phrases in order to their unique team. These people ruffled numerous feathers in addition to people who aren’t familiar with hearing which language. It’s vulnerable to vitally individuals.Dre Kirkpatrick Jersey Include your own curiosity in the event you don’t have to start to see the rest.

Football is actually the specific profanity-laced region related to cockeyed objectives. Anytime anyone provides genuinely noticed Hard Knocks, the particular language is not G-Rated. Teachers in many cases are essentially accountable for kids inside the system related to created males. Properly, definitely not all of them. The issue differs among franchises. Nevertheless, the reduced option doesn’t alter.Giovani Bernard Jersey Teachers have to uncover precisely what creates their own gamers.

Here it is (takes large breaths together with wrings hands).

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени