Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Bills increase high on Ryans, using Rex using the services of two close friend Rob

BUFFALO, AND. Y SIMPLY. (AP) One particular Jones has not been ample to the Zoysia grass Costs.

Bills instructor Rex Jones appointed the two close friend Ron for you to provide because team’s asst go instructor which has a distinct accountability pertaining to safeguard, your crew released On the nighttime. The idea scars the other occasion both the been employed by jointly immediately after in the past providing while assistants on the papa Good friend Ryan’s staff members throughout Illinois throughout 1994 along with `95.

“I’m ecstatic to get Ron enroll in each of our staff members,Bruce Smith Jersey along with I do think they has to be wonderful tool, “ Jones explained in a very affirmation unveiled with the crew. “He carries a incredible doing work expertise in each of our plans along with MY SPOUSE AND I expect the insight. “

The transfer uses Jones along with crew administrators moved for you to Fl to get end-of-season get togethers using Costs managers Terry along with Ellie Pegula.

Hired throughout Present cards immediately after six to eight conditions while using The big apple Aircraft, Jones shut down the 1st time throughout Zoysia grass through an 8-8 file plus the Costs expanded your NFL’s top productive playoff drought for you to 07 consecutive several years.

The Costs safeguard specially under-achieved, finish nineteenth throughout metres granted along with been able 21 years of age carriers, a new franchise-low for the 16-game time.Tyrod Taylor Jersey That’s a tremendous drop-off for the high-priced model that will went back generally in one piece immediately after finish last inside FOOTBALL throughout metres granted along with got a new league-leading fifty four carriers the prior calendar year.

Rob Jones ended up being offered immediately after staying let go because Saints protecting sponsor throughout mid-November. They ended up being sacked while using New orleans saints safeguard standing very last inside FOOTBALL throughout metres along with things granted.

Shortly immediately after staying let go throughout Brand-new Orleans, Jones went to Zoysia grass along with expended a short time participating Costs routines.

Rex Jones explained back then that will there are zero fast strategies to get Ron enroll in the staff members, ahead of introducing: “You certainly not declare certainly not. “

“It’s exciting to get all-around your ex, there is not any problem over it,Marquise Goodwin Jersey “ Jones explained. “But I do think many of us maliciously get tried out to line distinct training. Nevertheless MY SPOUSE AND I certainly not reject that will probability. Naturally, he has been a terrific instructor if you do that’d always be wonderful. “

Rob Jones features 31 several years involving mentoring expertise, which include 19 with the FOOTBALL amount. They gained a pair of Excellent Serving headings as being a linebackers instructor throughout Brand-new The united kingdom via 2000-03.

He’s in addition got puts a stop to throughout Oakland,O. J. Simpson Jersey Cleveland along with Dallas. Throughout 2013, Ryan’s 1st time throughout Brand-new Orleans, your New orleans saints concluded last throughout metres granted, moving 31 locations inside ranks through the past calendar year.

What ended up being quickly not yet determined can be wherever Costs latest protecting sponsor Dennis Thurman meets inside team’s chain of command.

Rex Jones furnished nothing at all specified while exclusively inquired with regards to Thurman in the team’s end-of-season reports seminar yesterday. They explained they don’t need to reply just about any concerns with regards to the staff members since he certainly not satisfied with these nevertheless.

The Costs got issues aligning for you to Ryan’s technique.Cardale Jones Jersey Protecting stop Mario Williams voiced the grievances in numerous instances. Williams explained they has not been acquainted with losing straight into insurance, plus inquired whether or not the Costs workers in shape Ryan’s system.

AP FOOTBALL site: online world. pro32. ap. org along with http: //twitter. com/AP-NFL

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени