Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Birkenstock birkenstock boston actively seeks LNG tanker stop

BOSTON, 03. 20 9 (UPI) – Fearing the actual terrorist attack may bring about the actual damaging rise in addition to fire place, government bodies inside Birkenstock birkenstock boston as well as other urban centers looked for the federal government court docket injunction Friday to prevent the actual tanker full of dissolved gasoline via engaging in Birkenstock birkenstock boston Possess.

The 860-foot tanker Matthew have been prepared to supply thirty-three thousand gallons related to LNG with a pot planting inside the possess Friday night.

LNG tankers have been banned via engaging in the particular possess carrying out a Sept.Stacy McGee Jerseys 11 attacks on New york in addition to California, nevertheless the Shoreline Protect elevated that stop this morning carrying out a investigation mentioned it may be safe to get this done.

Boston Nan Jones Menino, nonetheless, was not convinced in addition to on Comes to an end posted complement to be able to avoid this sort of tankers via docking within the Distrigas support inside Everett. She or he have been joined up with inside the movement via government bodies inside the urban centers related to Everett,Chris Thompson Jerseys Malden, Chelsea, Medford, Melrose, Revere in addition to Somerville.

A hearing concerning the ask for a great injunction have been prepared regarding Friday just before U.Doug Williams Jerseys AZINES. Region Court docket Evaluate Reginald Your woman.

Menino mentioned their own city as well as the fire place department needed more hours to develop plans to be able to fight a great LNG fire place in case your tanker have been attacked because it produced it is technique using the possess for the Distrigas support.

At Lindsay’s request, Menino, the particular Shoreline Protect in addition to Distrigas government bodies satisfied inside the end of the week nevertheless had been unable to straighten out the actual quit.Ryan Anderson Jerseys

A frustrated Menino Weekend break night billed the particular Shoreline Protect related to not necessarily talking about home elevators it is safety applications for your tanker.

„They condition they have the actual protection technique, nonetheless they will not uncover this particular while using Birkenstock birkenstock boston police force as well as the Birkenstock birkenstock boston Fire place Department, in . Menino mentioned. „That’s totally unwanted to be able to most of us.http://www.redskinsteamonline.com/ryan-kerrigan-Jerseys What’s the important thing? „

The Shoreline Protect elevated it is stop this morning carrying out a declaration produced by Lloyds’ Sign-up related to Shipping thought the actual damaging rise as well as fire place in the terrorist attack by having an LNG tanker have been „highly unlikely. „

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени